Mokytojų tarybos posėdis

  • Paskelbta: 2023-09-01
  • Kategorija: Renginiai

Rugpjūčio 31 dieną gimnazijoje įvyko mokytojų tarybos posėdis. Posėdžio pradžioje gimnazijos vadovai pasveikino mokytojus: L. Sadauskienę, R. Guobienę, J. Malčiuvienę, Ž. Armalienę, D. Baltrušaitienę, L. Majauskienę, S. Aleksandravičienę, A. Šimkutę, I. Knyzelienę, A. Venckūną ir R. Levicką su profesiniais jubiliejais. Gimnazijos vadovai, profesinė sąjunga bei mokytojų kolektyvas pasveikino mokytojus: I. Banevičiūtę, A. Ščeponavičienę, E. Butkų ir G. Astašauską su asmeniniais jubiliejais. Kolektyvui buvo pristatyti nauji pedagogai, kurie gimnazijoje pradės dirbti nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. Tai J. Žakarienė, G. Armoška bei mokytojo padėjėja S. Didjurgienė. Atsisveikinome su fizinio ugdymo mokytoju metodininku dirbusiu net 48 metus Tytuvėnų gimnazijoje Vytautu Kybartu bei direktorės pavaduotoja ūkio ir bendriesiems reikalams Laima Rekštiene. Gaila buvo atsisveikinti su kūrybingais, daug metų gimnazijai atidavusiais kolegomis, bet visi jiems linkėjo gero poilsio.  Antroje posėdžio dalyje pedagogai išklausė pranešimus: 1) VBE rezultatai. Rezultatų įtaka abiturientų tolesnio mokymosi ir gyvenimo kelio pasirinkimui; 2) 2022-2023 m. m. Meno skyriaus ugdymo plano įgyvendinimo analizė. Pokyčiai 2023-2024 m. m.; 3) UTA plano įgyvendinimo analizė; 4) Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo stiprybės ir lūkesčiai. Su naujausiais teisės aktais pedagogus supažindino direktorė Irma Stankuvienė.

Autorius:
Daiva Hinz

Nuotraukos:
Ieva Andrulienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos