Karjeros specialistas

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
                                                                                                                            (L. Donskis)

Karjeros specialistu gimnazijoje dirba

Birutė Daubaraitė Karjeros specialistė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Profesinio orientavimo konsultacija

Pirmadienis

8.00 - 8.45

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Pagrindinis ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

Konkrečios veiklos:

Teikti asmenines ir grupines konsultacijas karjeros klausimais mokiniams;

Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis);

Teikti karjeros planavimui bei vystymui reikalingą informaciją mokiniams ir kitai gimnazijos bendruomenei;

Supažindinti gimnazijos mokinius, mokytojus, tėvus su gimnazijoje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis;

Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles;

Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis (kvalifikacijų paklausa, atlyginimais.

Profesinio orientavimo dokumentai

Pagrindiniai dokumentai:

Profesinio orientavimo vykdymo veiklos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.430003

Ugdymo karjerai programa

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/11018e70d00711e39b2ab5bbcc4f49fb

Naudingos nuorodos internete

DARBO IEŠKA

Išmani darbo paieškos platforma

https://randu.lt/

Užimtumo tarnyba:

www.uzt.lt

Darbo ieškos portalas:

https://www.cv.lt

TESTAI

Asmenybės testas:

https://charakteris.info/asmenybes-testas

Karjeros planavimo testai:

http://www.euroguidance.lt/karjeros-planavimas/renkuosi-karjeros-kelia/testai

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

http://www.mukis.lt/lt/renginiai_mokiniams.html

INFORMACIJA APIE STUDIJAS

www.aikos.smm.lt

STOJAMOJO BALO SKAIČIUOKLĖ

www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle

BENDRASIS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE

www.lamabpo.lt

STUDIJOS UŽSIENYJE

http://ec.europa.eu/ploteus/home.jsp?language=lt

http://kalba.lt/

www.kastu.lt/

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS

Europass gyvenimo aprašymo forma ir rengimo rekomendacijos:

http://europass.lt/dokumentai/europass-cv

Atnaujinta: 2024-02-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30