Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Kitos švietimo veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
 • kitas mokymas, kodas 85.5;
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla (profesinio informavimo veikla), kodas 85.60.

Kitos, ne švietimo, veiklos rūšys:

 • nuosavo arba nuomojamo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;
 • ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12.
Atnaujinta: 2024-02-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30