Mokytojų tarybos posėdis

  • Paskelbta: 2024-02-07
  • Kategorija: Renginiai

2024 m. vasario 7 d. vyko Mokytojų tarybos posėdis dėl 2023-2024 m.m. I – pusmečio mokymosi ir  lankomumo rezultatų aptarimo. Mokytojai dirbo 4-iose darbo grupėse pagal klasių koncentrus: 5-6, 7-8, I-II g ir III-IVg. Klasių auklėtojai grupės nariams trumpai pristatė klasės I-pusmečio mokymosi pasiekimus ir lankomumą bei suformulavo problemą, kokią mato savo auklėtinių klasėje. Grupės nariai siūlė problemos sprendimo būdus, kuriuos vėliau pristatė visiems 5-8, I-IV g klasių dalykų mokytojams ir pagalbos  mokiniui specialistams.  Direktorės pavaduotojos ugdymui apibendrino 5-8, I-IV g mokymosi pasiekimus ir pamokų lankomumą.

Autorius:
Daiva Hinz

Nuotraukos:
Daiva Hinz

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos