Pranešimas apie mokyklos reorganizavimą prijungimo būdu

  • Paskelbta: 2022-03-30
  • Kategorija: Svarbu!

Pranešimas apie Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimą  prijungimo būdu prie Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos

Reorganizavimo sąlygos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi, 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 14, 21 punktais.

Reorganizuojama įstaiga – Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – Darželio g. 6, Šedbarų k., Tytuvėnų apylinkių sen., Kelmės r. sav., kodas – 190114129, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas.

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r. sav., kodas – 190092729, registras – valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filialas.

Reorganizavimo būdas – prijungimas: Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras prijungiamas prie Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos iki 2022 m. rugpjūčio 31 d. Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija, kaip juridinis asmuo, po reorganizacijos tęsia savo veiklą, o Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras, kaip savarankiškas juridinis asmuo, po reorganizacijos baigia savo veiklą. Jo teisės ir pareigos nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pereina Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai.

Su reorganizavimo sąlygų aprašu ir kitais dokumentais galima susipažinti Kelmės rajono savivaldybės interneto svetainėje http://www.kelme.lt, Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro interneto svetainėje https://www.sedbarudc.lt arba Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos interneto svetainėje https://tytuvenugimnazija.lt, taip pat Kelmės r. Šedbarų pradinėje mokykloje-daugiafunkciame centre nuo 7.30 iki 11.30 ir nuo 12.00 iki 16.00 val. ir Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 12.30 iki 17.00 val. iki reorganizavimo pabaigos dienos – 2022 m. rugpjūčio 31 d.

Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius R. Sadauskas

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos direktorė I. Stankuvienė

Nepamirškite padėkoti autoriui