Planavimo diena (perspektyva ir susitarimai)

  • Paskelbta: 2022-02-14
  • Kategorija: Renginiai

2022-02-14 Tytuvėnų gimnazijoje vyko Planavimo diena (perspektyva ir susitarimai). Mokytojai ir  pagalbos mokiniui specialistai darbavosi grupėse: Įtraukusis ugdymas (moderatorė- direktorės pavaduotoja ugdymui V. Volskienė), Lyderystė veikiant (moderatorės: direktorė I. Stankuvienė ir psichologė R. Pažerauskienė), Kultūrinis ugdymas (moderatorė – Meno skyriaus vedėja N. Astašauskienė), Bendradarbiavimas (moderatorė – mokytoja G. Karpinienė), Skaitmeninio turinio diegimas (moderatorius – IT specialistas A. Venckūnas), STEAM ugdymas (moderatorė – direktorės pavaduotoja D. Hinz). Kiekviena darbo grupė pristatė gimnazijos viziją, vertybes ir kryptis Strateginiam planui 2022-2024 m. m, ką reikėtų tobulinti įgyvendinant Tūkstantmečio mokyklų programą. Pateikti kiekvienos grupės informatyvūs siūlymai.

Autorius:
Daiva Hinz

Nuotraukos:
Daiva Hinz, Vilija Volskienė, Irma Stankuvienė

Nepamirškite padėkoti autoriui
Ankstesnės naujienos