Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Tytuvėnų gimnazijos nuostatai 2022 m. 2022-10-14 11:06:33 210.28 KB
Tvarkos
Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 228.71 KB
Tytuvėnų gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2022-09-27 14:46:43 139.64 KB
Tytuvėnų gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-02-27 15:04:21 164.09 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-05-19 12:10:09 15.07 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje tvarka 2022-03-14 17:08:07 317.01 KB
Mokinių, norinčių mokytis Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje, dokumentų priėmimo tvarka. 2022-03-14 17:08:07 192.38 KB
Tytuvėnų gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 137.89 KB
Įsakymas dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos tvirtinimo 2020 m. 2022-03-14 17:08:07 61 KB
Įsakymas dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokinių vežiojimo ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos tvirtinimo 2019 m. 2022-03-14 17:08:07 82 KB
Brandos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 89 KB
Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarka 2018 m. 2022-03-14 17:08:07 37.5 KB
Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 128.99 KB
Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedai 2022-03-14 17:08:07 36.72 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos patalpų trumpalaikės nuomos įkainiai 103.72 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos patalpų trumpalaikės nuomos įkainiai 103.72 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas 291.77 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų etikos kodeksas 141.18 KB
Mokestis už pailgintos dienos grupės lankymą 2023-01-19 21:46:51 133.09 KB
Maitinimo dienos normos mokestis už vaikų maitinimą 2023-01-19 21:46:05 113.69 KB
Mokyklinių autobusų nuomos įkainiai 2023-01-19 21:41:39 121.9 KB
Mėnesinis mokestis už neformalųjį švietimą gimnazijos Meno skyriuje 2023-01-19 21:42:32 100.95 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos (jos skyrių) darbuotojų privalomų profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimo tvarkos aprašas 125.88 KB
Taisyklės
Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-10-21 15:25:42 246.38 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2021-12-13 18:46:55 211.29 KB

Atnaujinta: 2022-11-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30