Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Tytuvėnų gimnazijos nuostatai 2022 m. 2022-10-14 11:06:33 210.28 KB
Tvarkos
Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 228.71 KB
Tytuvėnų gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2022-09-27 14:46:43 139.64 KB
Tytuvėnų gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-03-14 17:08:07 241.36 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-05-19 12:10:09 15.07 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje tvarka 2022-03-14 17:08:07 317.01 KB
Mokinių, norinčių mokytis Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje, dokumentų priėmimo tvarka. 2022-03-14 17:08:07 192.38 KB
Tytuvėnų gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 137.89 KB
Įsakymas dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos tvirtinimo 2020 m. 2022-03-14 17:08:07 61 KB
Įsakymas dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokinių vežiojimo ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos tvirtinimo 2019 m. 2022-03-14 17:08:07 82 KB
Brandos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 89 KB
Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarka 2018 m. 2022-03-14 17:08:07 37.5 KB
Teikiamų mokamų paslaugų įkainiai 2022-03-14 17:08:07 17.16 KB
Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 128.99 KB
Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedai 2022-03-14 17:08:07 36.72 KB
Taisyklės
Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-10-21 15:25:42 246.38 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2021-12-13 18:46:55 211.29 KB

Atnaujinta: 2022-11-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30