Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Tytuvėnų gimnazijos nuostatai 2023 2024-02-01 19:06:30 211.19 KB
Tvarkos
Darbo apmokėjimo sistema 2024 m. 2024-02-15 13:00:57 623.7 KB
Darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 82 punkto keitimas nuo 2024-01-01 2024-02-15 13:00:57 323.09 KB
Darbo apmokėjimo tvarka 2024-02-15 13:00:57 334.86 KB
Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2024-02-15 13:00:57 228.71 KB
Tytuvėnų gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2024-02-15 13:00:57 149.23 KB
Tytuvėnų gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2024-02-15 13:00:57 164.09 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2024-02-15 13:00:57 137.47 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje tvarka 2024-02-15 13:00:57 317.01 KB
Mokinių, norinčių mokytis Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje, dokumentų priėmimo tvarka. 2024-02-15 13:00:57 192.38 KB
Tytuvėnų gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2024-02-15 13:00:57 136.21 KB
Įsakymas dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos tvirtinimo 2020 m. 2024-02-15 13:00:57 61 KB
Įsakymas dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokinių vežiojimo ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos tvirtinimo 2019 m. 2024-02-15 13:00:57 82 KB
Brandos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-15 13:00:57 150.91 KB
Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarka 2023 m. 2024-02-15 13:00:57 105.63 KB
Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2024-02-15 13:00:57 128.99 KB
Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedai 2024-02-15 13:00:57 36.72 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos patalpų trumpalaikės nuomos įkainiai 2024-02-15 13:00:57 103.72 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos patalpų trumpalaikės nuomos įkainiai 2024-02-15 13:00:57 103.72 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas 2024-02-15 13:00:57 291.77 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų etikos kodeksas 2024-02-15 13:00:57 141.18 KB
Mokestis už pailgintos dienos grupės lankymą 2024-02-15 13:00:57 133.09 KB
Maitinimo dienos normos mokestis už vaikų maitinimą 2024-02-15 13:00:57 113.69 KB
Mokyklinių autobusų nuomos įkainiai 2024-02-15 13:00:57 121.9 KB
Mėnesinis mokestis už neformalųjį švietimą gimnazijos Meno skyriuje 2024-02-15 13:00:57 100.95 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos (jos skyrių) darbuotojų privalomų profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimo tvarkos aprašas 2024-02-15 13:00:57 125.88 KB
Taisyklės
Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-10-21 15:25:42 246.38 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2021-12-13 18:46:55 211.29 KB

Atnaujinta: 2024-02-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30