Apie gimnaziją

Struktūra

Gimnazijos pavadinimas lietuvių kalba – Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija.
Sutrumpintas gimnazijos pavadinimas lietuvių kalba – Tytuvėnų gimnazija.
Gimnazijos įsteigimo data, pagrįsta istoriniais šaltiniais – 1949 metai.
Gimnazijos teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.
Savininkė – Kelmės rajono savivaldybė, kodas 111106461.
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kelmės rajono savivaldybės taryba.
Mokymo kalba – lietuvių kalba.
Gimnazijos steigėja – Kelmės rajono savivaldybės taryba, kodas 8864744, adresas – Vytauto Didžiojo g. 58, Kelmė.
Mokymo formos – grupinio mokymo, pavienio mokymo.
Pagrindinė paskirtis – gimnazijos tipo gimnazija visų amžiaus tarpsnių vaikams.
Kitos paskirtys – pradinės mokyklos tipo mokykla-darželis, neformaliojo vaikų švietimo grupės dailės ugdymo ir muzikinio ugdymo mokykla.

Buveinė – S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r., II korpusas – Taikos g. 1, Tytuvėnai, 86475 Kelmės r. sav.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymo formos – grupinio mokymo, pavienio mokymo.
Vykdomos programos – pradinio ugdymo programa, individualizuota pradinio ugdymo programa, pagrindinio ugdymo programa, individualizuota pagrindinio ugdymo programa, pritaikytos programos, vidurinio ugdymo programa, neformaliojo švietimo programa.
Išduodami pažymėjimai – mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, pažymėjimas baigusiajam pagrindinio ugdymo programos (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos) pirmąją dalį, pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas, brandos atestatas ir jo priedas, neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas, pažyma.

Gimnazijos skyriai

Pavadinimas – Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Meno skyrius.
Sutrumpintas pavadinimas – Meno skyrius.
Įsteigimo datos: 1996 m. spalio 1 d. įsteigtas Tytuvėnų vidurinės mokyklos muzikos skyrius; 2005 m. rugsėjo 1 d. – Tytuvėnų vidurinės mokyklos meno skyrius;
Buveinė – S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, Kelmės r. sav.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymo formos – grupinio mokymo, pavienio mokymo.
Vykdomos programos – neformaliojo vaikų švietimo pradinio ir pagrindinio ugdymo muzikinio ir dailės ugdymo programos, išplėstinio ugdymo programa.
Išduodami pažymėjimai – neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas, pažyma.

Pavadinimas – Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyrius.
Sutrumpintas pavadinimas – Mockaičių skyrius.
Įsteigimo data – 2017 m. rugsėjo 1 d.
Buveinė – Liepų g. 4, Johampolio k., Tytuvėnų apylinkių sen., 86459 Kelmės r. sav.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymo forma – grupinio mokymo, pavienio mokymo.
Vykdomos programos: ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo, individualizuoto pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo, individualizuota pagrindinio ugdymo.
Išduodami pažymėjimai: mokymosi pasiekimų pažymėjimas, pradinio išsilavinimo pažymėjimas, pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas.

Pavadinimas – Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius.
Trumpasis pavadinimas – Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius.
Įsteigimo data – 2021 m. rugsėjo 1 d.
Buveinės adresas: Taikos g. 1, Tytuvėnai, 86475 Kelmės r. sav.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymo forma – grupinio mokymo, pavienio mokymo.
Mokymo proceso organizavimo būdas (ai): kasdienis, individualus, nuotolinis.
Skyriuje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos.
Skyriuje vykdomos ne švietimo veiklos rūšys: kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 85.59.

Pavadinimas – Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Šedbarų daugiafunkcis centras.
Trumpasis pavadinimas –
Šedbarų daugiafunkcis centras.
Įsteigimo data – 2022 m. rugsėjo 1 d.;
Buveinės adresas: Darželio g. 6, Šedbarų k., Tytuvėnų apyl. sen., 86453 Kelmės r. sav.
Mokymo kalba – lietuvių.
Mokymo forma – grupinio mokymo, pavienio mokymo.
Mokymo proceso organizavimo būdas (ai): kasdienis, individualus, nuotolinis.
Vykdomos ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programos; vykdomas sportinis ir rekreacinis švietimas, kultūrinis švietimas;
Centre vykdomas ne švietimo veiklos rūšys:meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0; vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20; kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

Atnaujinta: 2024-02-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.