Laisvos darbo vietos

KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJA

skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

1. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

2. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbas su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio ribos – nuo 1,0223 (mokytojo kategorija) iki 1,4358 (mokytojo eksperto kategorija)

3. Reikalavimai:

3.1. ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, baigta ikimokyklinio ugdymo mokytojų rengimo ir (ar) Vaikystės pedagogikos programa.

3.2. privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“.

3.3. Mokytojai privalo būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo, mokslo ir sporto ministras.

3.4. gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti ugdomąją veiklą, rengti individualias mokinių ugdymo(-si) programas;

3.5. gebėjimas vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;

3.6. gebėjimas dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.);

3.6. gebėjimas savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

3.7. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei jų tėvais;

3.8. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

4. Privalumai:

4.1. patirtis projektinėje veikloje;

5. Pretendentas privalo pateikti:

5.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas Nr. 1)

5.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

5.3. gyvenimo aprašymą;

5.4. prentendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

6. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus informuojami asmeniškai.

7. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai atrankos organizatoriui arba siųsti elektroniniu paštu tytuvenu.gimnazija@gmail.com (pateikiamos dokumentų kopijos). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

8. Dokumentai priimami nuo 2024 m. birželio 6 d. darbo dienomis nuo 8.00 – 12.00 val. ir 12.30 – 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: 101 kab., S. Romerienės g, 4A, Tytuvėnai

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. birželio 20 d. 15.00 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia gimnazijos direktorė Irma Stankuvienė, mob. +370 687 81129.


KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJA

skelbia atranką anglų kalbos mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

1. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

2. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbas su pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programų mokiniais. Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio ribos – nuo 1,0223 (mokytojo kategorija) iki 1,4358 (mokytojo eksperto kategorija)

3. Reikalavimai:

3.1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas, anglų kalbos mokytojo kvalifikacija;

3.2. gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti ugdomąją veiklą, rengti individualias mokinių ugdymo(-si) programas;

3.3. gebėjimas vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;

3.4. būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;

3.5. gebėjimas dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.);

3.6. gebėjimas savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

3.7. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei jų tėvais;

3.8. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

4.  Privalumai:

4.1. patirtis rengiant ir įgyvendinant tarptautinius projektus;

4.2. patirtis ruošiant mokinius olimpiadoms ir konkursams.

5. Pretendentas privalo pateikti:

5.1.  prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas Nr. 1)

5.2.  asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

5.3.  gyvenimo aprašymą;

5.4.  prentendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

6.  Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus informuojami asmeniškai.

7. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai atrankos organizatoriui arba siųsti elektroniniu paštu tytuvenu.gimnazija@gmail.com (pateikiamos dokumentų kopijos). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

8. Dokumentai priimami nuo 2024 m. birželio 6 d. darbo dienomis nuo 8.00 – 12.00 val. ir 12.30 – 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: 101 kab., S. Romerienės g, 4A, Tytuvėnai

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. birželio 17 d. 15.00 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia gimnazijos direktorė Irma Stankuvienė, mob. +370 687 81129.


KELMĖS RAJONO TYTUVĖNŲ GIMNAZIJA

skelbia atranką fizinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.

1. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Pareigybės lygis A2 (ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas).

2. Darbo krūvis – 0,5 etato. Darbas su pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų mokiniais. Darbo užmokesčio koeficientas priklausys nuo pedagoginio darbo stažo ir turimos kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio ribos – nuo 1,0223 (mokytojo kategorija) iki 1,4358 (mokytojo eksperto kategorija)

3. Reikalavimai:

3.1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas, baigta fizinio auklėjimo, sporto ar Kūno kultūros mokytojų rengimo, kūno kultūros programa.

3.2. gebėjimas organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą: planuoti ugdomąją veiklą, rengti individualias mokinių ugdymo(-si) programas;

3.3. gebėjimas vertinti ir fiksuoti mokinių daromą individualią pažangą;

3.4. būti išklausius kompiuterinio raštingumo kursus (programas), atitinkančius Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro patvirtintus reikalavimus mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;

3.5. gebėjimas dirbti su nuotolinio mokymo aplinka (TEAMS ir kt.);

3.6. gebėjimas savarankiškai planuoti, inicijuoti, derinti ir dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose;

3.7. puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei jų tėvais;

3.8. kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas dirbti komandoje.

4. Privalumai:

4.1. mokinių rengimo dalyvauti varžybose patirtis;

5. Pretendentas privalo pateikti:

5.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (priedas Nr. 1)

5.2. asmens tapatybę, išsilavinimą, pedagoginę kvalifikaciją, pedagoginio darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;

5.3. gyvenimo aprašymą;

5.4. prentendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas, kitus darbo patirtį įrodančius dokumentus.

6. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus informuojami asmeniškai.

7. Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai atrankos organizatoriui arba siųsti elektroniniu paštu tytuvenu.gimnazija@gmail.com (pateikiamos dokumentų kopijos). Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

8. Dokumentai priimami nuo 2024 m. birželio 6 d. darbo dienomis nuo 8.00 – 12.00 val. ir 12.30 – 16.00 val. gimnazijos raštinėje adresu: 101 kab., S. Romerienės g, 4A, Tytuvėnai

Dokumentų priėmimo pabaiga – 2024 m. birželio 17 d. 15.00 val.

Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia gimnazijos direktorė Irma Stankuvienė, mob. +370 687 81129.


Informacija apie įvykusius konkursus

Atnaujinta: 2024-06-06
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30