Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Tytuvėnų gimnazijos nuostatai 2022 m. 2022-10-14 11:06:33 210.28 KB
Tvarkos
Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 228.71 KB
Tytuvėnų gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2022-09-27 14:46:43 139.64 KB
Tytuvėnų gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2023-02-27 15:04:21 164.09 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-10-03 15:35:28 137.47 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje tvarka 2022-03-14 17:08:07 317.01 KB
Mokinių, norinčių mokytis Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje, dokumentų priėmimo tvarka. 2022-03-14 17:08:07 192.38 KB
Tytuvėnų gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 137.89 KB
Įsakymas dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos tvirtinimo 2020 m. 2022-03-14 17:08:07 61 KB
Įsakymas dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokinių vežiojimo ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos tvirtinimo 2019 m. 2022-03-14 17:08:07 82 KB
Brandos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 89 KB
Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarka 2018 m. 2022-03-14 17:08:07 37.5 KB
Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 128.99 KB
Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedai 2022-03-14 17:08:07 36.72 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos patalpų trumpalaikės nuomos įkainiai 103.72 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos patalpų trumpalaikės nuomos įkainiai 103.72 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo tvarkos aprašas 291.77 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų etikos kodeksas 141.18 KB
Mokestis už pailgintos dienos grupės lankymą 2023-01-19 21:46:51 133.09 KB
Maitinimo dienos normos mokestis už vaikų maitinimą 2023-01-19 21:46:05 113.69 KB
Mokyklinių autobusų nuomos įkainiai 2023-01-19 21:41:39 121.9 KB
Mėnesinis mokestis už neformalųjį švietimą gimnazijos Meno skyriuje 2023-01-19 21:42:32 100.95 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos (jos skyrių) darbuotojų privalomų profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimo tvarkos aprašas 125.88 KB
Taisyklės
Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-10-21 15:25:42 246.38 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2021-12-13 18:46:55 211.29 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo programa (Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus) 2021-09-27 V-157 2022-05-19 12:10:09 121.29 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2020-2022 metų prevencijos priemonių planas 2021-12-14 10:52:53 245.71 KB
Savaitės veiklos planas
VEIKLOS PLANAS spalio 2 d.- 6 d. 2023-10-01 20:32:03 221.96 KB
VEIKLOS PLANAS rugsėjo 25 d.- 29 d. 2023-10-01 20:32:03 217.63 KB
VEIKLOS PLANAS rugsėjo 18 d.- 22 d. 2023-10-01 20:32:03 199.97 KB
Metinis veiklos planas
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2023 metų veiklos planas 2023-01-25 13:49:23 623.93 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2022 metų veiklos planas 2023-01-25 13:49:23 387.81 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2021 metų veiklos planas 2023-01-25 13:49:23 332.76 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2020 metų veiklos planas 2023-01-25 13:49:23 342.41 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2019 metų veiklos planas 2023-01-25 13:49:23 293.91 KB
Strateginis planas
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2022-2024 metų strateginis veiklos planas 2022-08-25 09:02:56 289.87 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2019-2021 metų strateginis veiklos planas 2022-08-25 09:02:56 433.51 KB
Ugdymo planai
Įsakymas dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-141 patvirtinto 2022–2023 mokslo metų Tytuvėnų gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano 8 punkto keitimo ir tvirtinimo bei priedų Nr. 8 keitimo 2022-12-15 13:44:53 135.59 KB
Tytuvėnų gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2022–2023 m. m. 2023-02-19 15:18:09 174.22 KB
Pradinio ugdymo planas 2022-2023 2022-11-30 13:40:05 220.31 KB
Tytuvėnų gimnazijos meno skyriaus 2022/2023 m. m. ugdymo planas 2022-11-30 13:40:05 265.19 KB
Kelmės rajono savivaldybės mokymosi pagalbos teikimo mokiniui, nepasiekusiam patenkinamo pasiekimų lygmens patikrinimuose, tvarkos aprašas 105.62 KB
Savaitės veiklos planų archyvas
2022-2023 m. m. rugsėjo-birželio mėn. 2023-10-01 20:33:44 1.2 MB
2021-2022 m. m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2023-01-31 10:51:03 4.08 MB
2021-2022 m. m. sausio-birželio mėn. 2023-01-31 10:51:03 5.77 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktorės veiklos ataskaitos
2022 metų direktorės veiklos ataskaita 2023-02-27 09:51:54 9.44 MB
2021 metų direktorės veiklos ataskaita 2023-01-20 08:42:00 364.26 KB
2020 metų direktorės veiklos ataskaita 2023-01-20 08:42:00 0.97 MB
2019 metų direktorės veiklos ataskaita 2023-01-20 08:42:00 972.14 KB
2018 metų direktorės veiklos ataskaita 2023-01-20 08:42:00 1.34 MB
2017 metų direktorės veiklos ataskaita 2023-01-20 08:42:00 279.19 KB
2016 metų direktorės veiklos ataskaita 2023-01-20 08:42:00 181.22 KB
2015 metų direktorės veiklos ataskaita 2023-01-20 08:42:00 242.23 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
15 dienų valgiaraštis 11 m. ir vyresniems 2023-2024 m. 2023-09-15 09:37:24 12.19 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Įsakymas „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo“ 2022-10-20 14:42:56 180.56 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. 2022-10-20 14:42:56 246.38 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. 2022-10-20 14:42:56 609.64 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. 2022-10-20 14:42:56 269 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 metams. 2022-10-20 14:42:56 112.07 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2022-05-05. 2022-10-20 14:42:56 117.41 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2021-12-08. 2022-10-20 14:42:56 201.33 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2021-08-31. 2022-10-20 14:42:56 197.24 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2021-06-09. 2022-10-20 14:42:56 108.38 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 metams. 2022-10-20 14:42:56 91.29 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 metams. 2022-10-20 14:42:56 209.96 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2020-06-05. 2022-10-20 14:42:56 195.53 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2020-08-07. 2022-10-20 14:42:56 196.94 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2020-10-14. 2022-10-20 14:42:56 192.87 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2020-11-12. 2022-10-20 14:42:56 193.19 KB
Informacija apie mažos vertės pirkimus 2017 m. sausio mėn. 2022-10-20 14:42:56 134.98 KB
Informacija apie mažos vertės pirkimus 2017 m. vasario mėn. 2022-10-20 14:42:56 127.49 KB
Viešųjų pirkimų planas 2017 metams. 2022-10-20 14:42:56 138.11 KB
Viešųjų pirkimų 2016 m. plano papildymas. 2022-10-20 14:42:56 127.14 KB
Viešieji pirkimai, vykdomi 2016 metais. 2022-10-20 14:42:56 51.5 KB
Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 m. rugsėjo mėn. 2022-10-20 14:42:56 137.57 KB
Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 m. spalio mėn. 2022-10-20 14:42:56 133.48 KB
Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 m. lapkričio mėn. 2022-10-20 14:42:56 131.35 KB
Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 m. gruodžio mėn. 2022-10-20 14:42:56 187.23 KB
Maršrutai Atnaujinta Dydis
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokinių vežimo mokykliniu autobusu „IVECO DAILY“ maršrutai 2022-10-17 11:44:31 68.82 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos ir Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriaus mokinių vežimo mokykliniu autobusu „Volkswagen Crafter Altas“ maršrutai 2022-10-17 11:45:02 75.35 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas 2021-06-25 15:54:09 182.44 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programa 2021-06-25 15:54:09 201.91 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės atmintinė 2021-06-25 15:54:10 199.77 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2021-06-25 15:54:10 379.55 KB
Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas 2023-02-08 14:58:17 118.68 KB
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu 2022-12-30 20:45:49 431.88 KB
2022-2033 metų nacionalinė darbotvarkė korupcijos prevencijos klausimais 2022-12-30 20:44:52 2.74 MB
Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui 2021-06-25 15:54:56 22.05 MB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2020-2022 metų prevencijos priemonių planas 2021-12-14 10:52:53 245.71 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pradinių klasių mokinių tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-10-03 17:04:26 2.32 MB
Tytuvėnų gimnazijos pamokų tvarkaraščiai 5-8 ir Ig-IVg kl. 2023–2024 m. m. 2023-10-03 17:00:54 725.27 KB
Tytuvėnų gimnazijos konsultacijų tvarkaraštis 5-8 ir Ig-IVg kl. 2023-10-03 17:00:54 646.85 KB
Meno skyriaus grupinių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m.m. 2023-10-03 17:00:54 143.8 KB
Tytuvėnų gimnazijos pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2023-10-03 17:00:54 2.32 MB
Mokymosi pagalbos teikimo konsultacijų tvarkaraštis 2023-10-03 17:00:54 325.58 KB
Neformaliojo švietimo tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Tytuvėnų gimnazijos neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2023–2024 m. m. 2023-09-29 10:36:55 738.19 KB
Tytuvėnų gimnazijos pradinių klasių neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2023-09-29 10:39:48 645.25 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos 2022-2023 m. m. 2022-10-14 11:26:10 261.11 KB
Meno skyriuje siūlomos pradinio muzikinio (4 metų), pagrindinio muzikinio (4 metų), dailės pradinio (3 metų), dailės pagrindinio (4 metų) formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos 2021 -2022 m. m. 2021-12-10 14:24:20 14.42 KB
Prašymai ir formos Atnaujinta Dydis
Pažyma dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus nelankymo 2023-10-03 15:36:26 30.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo programą 1 priedas 2021-10-22 00:20:09 11.96 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2 priedas 2021-10-22 00:20:05 11.95 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 3 priedas 2021-10-22 00:20:01 11.99 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal vidurinio ugdymo programą 4 priedas 2021-10-22 00:19:56 11.92 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Tytuvėnų gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-30 15:14:02 444.86 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo ir darbuotojų stebėsenos tvarka 2023-01-30 15:14:02 374.25 KB
Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2023-01-30 15:14:02 205.7 KB
Mokinių ir darbuotojų teisių, garbės ir orumo apsaugos tvarkos aprašas 2023-01-30 15:14:02 258.9 KB
Veiklos įrašų tvarkymo tvarkos 2023-01-30 15:14:02 461.65 KB
Asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas 2023-01-30 15:14:02 201.74 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2023-01-30 15:14:02 307.47 KB
Slapukų naudojimas 2023-01-30 15:14:02 114.97 KB
Atmintinė dėl privalomo kreipimosi į duomenų apsaugos pareigūną 2023-01-30 15:14:02 104.84 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos direktorius įsakymas dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo 2023-01-30 15:14:02 222.92 KB
Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą forma 2023-01-30 15:14:02 131.78 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos direktorius įsakymas dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-01-30 15:14:02 247.49 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos direktorius įsakymas dėl reagavimo į asmens duomenų saugumo pažeidimus procedūros tvarkos aprašo patvirtinimo 2023-01-30 15:14:02 199.21 KB
Pranešimas duomenų subjektui apie įvykusį duomenų saugumo pažeidimą 2023-01-30 15:14:02 97.77 KB
Reagavimo į duomenų saugumo pažeidimus schema 2023-01-30 15:14:02 78.15 KB
Biudžeto ataskaitos Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. II ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2023-08-23 14:12:45 754.41 KB
2023 m. II ketv. biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 375.94 KB
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 832.98 KB
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 197.28 KB
2022 m.
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-11-17 14:05:26 241.07 KB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-11-17 14:05:26 21.75 KB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-11-17 14:05:26 94.11 KB
2022 m. II ketv. biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2022-11-17 14:05:26 37.49 KB
2022 m. II ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2022-11-17 14:05:26 92.36 KB
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-11-17 14:05:26 20.51 KB
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-11-17 14:05:26 92.55 KB
2022 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2022-11-17 14:05:26 35.25 KB
2022 m. I ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2022-11-17 14:05:26 89.61 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-01-14 10:51:00 19.28 KB
2021 m. IV ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2022-01-14 10:51:00 86.25 KB
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-01-14 10:51:00 94.08 KB
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita 2022-01-14 10:51:00 68.49 KB
2021 m. IV ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2022-01-14 10:51:00 37.73 KB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-01-14 10:51:00 27.91 KB
2021 m. III ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2022-01-14 10:51:00 116.05 KB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-01-14 10:51:00 95.68 KB
2021 m. III ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2022-01-14 10:51:00 39.17 KB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-01-14 10:51:00 20.02 KB
2021 m. II ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2022-01-14 10:51:00 144.67 KB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-01-14 10:51:00 92.84 KB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita 2022-01-14 10:51:00 57.01 KB
2021 m. II ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2022-01-14 10:51:00 38.73 KB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-01-14 10:51:00 17.51 KB
2021 m. I ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2022-01-14 10:51:00 141.56 KB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-01-14 10:51:00 88.08 KB
2021 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2022-01-14 10:51:00 38.61 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-07-19 10:56:58 186.66 KB
2020 m. IV ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2021-07-25 15:59:11 672.97 KB
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 15:59:23 748.79 KB
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita 2021-07-25 15:59:32 349.74 KB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 15:59:54 201.01 KB
2020 m. III ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2021-07-25 15:59:58 578.87 KB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:00:10 608.27 KB
2020 m. III ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:00:18 226.66 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:00:31 17.31 KB
2020 m. II ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:00:36 547.47 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:01:26 541.26 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita 2021-07-25 16:01:31 89.57 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita 2021-07-25 16:01:43 34.79 KB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:01:48 482.33 KB
2020 m. I ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:01:52 547.47 KB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:02:11 541.26 KB
2020 m. I ketv. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:02:20 406.16 KB
2020 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:02:26 214.54 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:13:40 455 KB
2019 m. IV ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:13:40 500.32 KB
2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:13:40 505.73 KB
2019 m. IV ket. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:13:40 711.45 KB
2019 m. IV ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:13:40 396.54 KB
2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:13:41 462.96 KB
2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:13:41 518.53 KB
2019 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:13:41 501.07 KB
2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:13:41 500.63 KB
2019 m. III ketv. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:13:41 469.43 KB
2019 m. III ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:13:42 225.16 KB
2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:13:42 443.22 KB
2019 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:13:42 492.79 KB
2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:13:42 496.55 KB
2019 m. II ketv. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:13:43 471.71 KB
2019 m. II ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:13:43 223.84 KB
2019 m I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:13:43 488.85 KB
2019 metų I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:13:43 515.25 KB
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:13:43 500.5 KB
2019 metų I ketv. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:13:44 407.25 KB
2019 I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:13:44 227.85 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:14:02 957.17 KB
2018 metų IV ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:14:02 1.14 MB
2018 metų IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:14:02 1.22 MB
2018 m. IV ketv. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:14:02 599.56 KB
2018 m. IV ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:14:02 482.92 KB
2018 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:14:02 951.98 KB
2018 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:14:03 1.05 MB
2018 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:14:03 1.14 MB
2018 m. III ketv. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:14:03 565.45 KB
2018 m. III ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:14:03 444.41 KB
2018 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:14:04 547.67 KB
2018 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:14:04 593.84 KB
2018 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:14:04 620.86 KB
2018 m. II ketv. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:14:04 267.79 KB
2018 m. II ketvi. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:14:05 253.97 KB
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:14:05 1.16 MB
2018 m. I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:14:05 1 MB
2018 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:14:05 9.14 MB
2018 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:14:05 752.41 KB
2017 m.
2017 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:15:09 1.05 MB
2017 m. IV ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:15:09 839.68 KB
2017 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:15:09 9.14 MB
2017 m. IV ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:15:09 139.85 KB
2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:15:09 1.54 MB
2017 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:15:09 1.19 MB
2017 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:15:09 9.61 MB
2017 m. III ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:15:10 698.74 KB
2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:15:10 1.35 MB
2017 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:15:10 847.92 KB
2017 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:15:10 8.21 MB
2017 m. II ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:15:10 420.3 KB
2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:15:11 1.31 MB
2017 m. I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:15:11 1.03 MB
2017 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:15:11 8.32 MB
2017 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:15:11 403.38 KB
2016 m.
2016 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:16:23 783.75 KB
2016 m. IV ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:16:23 2.55 MB
2016 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:16:23 9.56 MB
2016 m. IV ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:16:23 500.74 KB
2016 m. IV ketv. finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2021-07-25 16:16:23 406.45 KB
2016 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:16:24 411.93 KB
2016 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:16:24 1.32 MB
2016 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:16:24 5.14 MB
2016 m. III ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:16:24 215.32 KB
2016 m. III ketv. finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2021-07-25 16:16:25 222.53 KB
2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:16:25 523.77 KB
2016 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:16:25 2.99 MB
2016 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:16:25 9.64 MB
2016 m. II ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:16:26 485.21 KB
2016 m. II ketv. finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2021-07-25 16:16:26 496.87 KB
2016 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:16:26 849.29 KB
2016 m. I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:16:26 2.77 MB
2016 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:16:27 8.41 MB
2016 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:16:27 452.22 KB
2016 m. I ketv. finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2021-07-25 16:16:27 475.51 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-11-17 14:08:08 414.64 KB
2022 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-11-17 14:08:08 1.37 MB
2022 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-11-17 14:08:08 677.71 KB
2022 m. I ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-11-17 14:08:08 609.78 KB
2022 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-11-17 14:08:08 2.88 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-20 09:20:09 109.25 KB
2021 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-20 09:20:09 61.23 KB
2021 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-05-20 09:20:09 33.61 KB
2021 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-05-20 09:20:09 106.67 KB
2021 m. IV ketv. finansinių atskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-20 09:20:09 483.65 KB
2021 m. IV ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-20 09:20:09 52.01 KB
2021 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-20 09:20:09 174.87 KB
2021 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-20 09:20:09 81.53 KB
2021 m. III ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-20 09:20:09 55.71 KB
2021 m. III ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-20 09:20:09 242.81 KB
2021 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-20 09:20:09 753.26 KB
2021 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-20 09:20:09 546.52 KB
2021 m. II ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-20 09:20:09 360.52 KB
2021 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-20 09:20:09 1.23 MB
2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-20 09:20:09 810.44 KB
2021 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-20 09:20:09 437.03 KB
2021 m. I ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-20 09:20:09 329.24 KB
2021 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-20 09:20:09 1.21 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-19 12:21:14 3.9 MB
2020 m. IV ketv. finansinių atskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-19 12:21:14 2.56 MB
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:21:14 337.68 KB
2020 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:21:14 346.35 KB
2020 m. III ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:21:14 254.63 KB
2020 m. III ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:21:14 1.23 MB
2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:21:14 332.16 KB
2020 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:21:14 340.99 KB
2020 m. II ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:21:14 260.83 KB
2020 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:21:14 1.06 MB
2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:21:14 370.81 KB
2020 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:21:14 381.59 KB
2020 m. I ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:21:14 294.22 KB
2020 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:21:14 1.13 MB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinės būklės atskaita 2022-05-19 12:19:14 345.73 KB
2019 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:19:14 353.86 KB
2019 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-05-19 12:19:14 243.58 KB
2019 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-05-19 12:19:14 642.34 KB
2019 m. IV ketv. finansinių atskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-19 12:19:14 2.7 MB
2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:19:14 350.13 KB
2019 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:19:14 358.72 KB
2019 m. III ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:19:14 284.73 KB
2019 m. III ketv. Sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:19:14 1.15 MB
2019 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:19:14 351.93 KB
2019 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:19:14 360.83 KB
2019 m. II ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:19:14 279.47 KB
2019 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:19:14 1.02 MB
2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:19:14 349.27 KB
2019 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:19:14 356.62 KB
2019 m. I ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:19:14 275.14 KB
2019 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:19:14 1.05 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinės būklės atskaita 2022-05-19 12:18:14 56.01 KB
2018 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:18:14 57.84 KB
2018 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-05-19 12:18:14 37.72 KB
2018 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-05-19 12:18:14 99.36 KB
2018 m. IV ketv. finansinių atskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-19 12:18:14 359.43 KB
2018 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:18:14 706.86 KB
2018 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:18:14 716.93 KB
2018 m. III ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:18:14 537.95 KB
2018 m. III ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:18:14 2.15 MB
2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:18:14 713.09 KB
2018 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:18:14 706.3 KB
2018 m. II ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:18:14 529.67 KB
2018 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:18:14 2.15 MB
2018 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:18:14 631.9 KB
2018 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:18:14 630.34 KB
2018 m. I ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:18:14 469.94 KB
2018 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:18:14 1.87 MB
2017 m.
2017 m. IV ketv. finansinės būklės atskaita 2022-05-19 12:16:19 1.31 MB
2017 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:16:19 672.99 KB
2017 m. IV ketv. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:16:19 500.71 KB
2017 m. IV ketv. finansinių atskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-19 12:16:19 5 MB
2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:16:19 1.23 MB
2017 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:16:19 662.78 KB
2017 m. III ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:16:19 509.16 KB
2017 m. III ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:16:19 1.8 MB
2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:16:19 1.2 MB
2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:16:19 659.3 KB
2017 m. II ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:16:19 493.76 KB
2017 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:16:19 1.56 MB
2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:16:19 1.24 MB
2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:16:19 670.17 KB
2017 m. I ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:16:19 497.29 KB
2017 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:16:19 1.54 MB
2016 m.
2016 m. IV ketv. finansinės būklės atskaita 2022-05-19 12:14:59 1.42 MB
2016 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:14:59 664.49 KB
2016 m. IV ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:14:59 504.23 KB
2016 m. IV ketv. finansinių atskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-19 12:14:59 5.68 MB
2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:14:59 1.57 MB
2016 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:14:59 802.92 KB
2016 m. III ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:14:59 621.54 KB
2016 m. III ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:14:59 2.4 MB
2016 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:14:59 1.5 MB
2016 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:14:59 828.8 KB
2016 m. II ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:14:59 628.73 KB
2016 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:14:59 1.81 MB
2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:14:59 1.49 MB
2016 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:14:59 807.63 KB
2016 m. I ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:14:59 625.24 KB
2016 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:14:59 1.32 MB
Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Mokinių, norinčių mokytis Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje, dokumentų priėmimo tvarka. 2022-03-14 17:08:07 192.38 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo programą 1 priedas 2021-10-22 00:20:09 11.96 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2 priedas 2021-10-22 00:20:05 11.95 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 3 priedas 2021-10-22 00:20:01 11.99 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal vidurinio ugdymo programą 4 priedas 2021-10-22 00:19:56 11.92 KB
Nuotolinis mokymas(is) Atnaujinta Dydis
Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl 1-4 klasių mokinių, 5A klasės mokinių, 6-8 klasės mokinių, I-IV gimnazinių klasių mokinių, meno skyriaus mokinių ugdymo nuotoliniu būdu 2022 m. gruodžio 22 d., gruodžio 23 d. 2022-12-21 23:07:23 111.32 KB
Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl 1-4 klasių mokinių, 5A klasės mokinių, 6-8 klasės mokinių, I-IV gimnazinių klasių mokinių, meno skyriaus mokinių ugdymo nuotoliniu būdu 2022 m. gruodžio 21 d. 2022-12-21 23:07:23 93.28 KB
Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl 5-8, I-II gimnazinių klasių ugdymo nuotoliniu būdu 2022 m. gruodžio 8 d., 2022 m. gruodžio 9 d. 2022-12-21 23:07:23 86.66 KB
Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl 5-8, I-II gimnazinių klasių ugdymo nuotoliniu būdu 2022 m. spalio 27 d., 2022 m. spalio 28 d. 2022-12-21 23:07:23 86.65 KB
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A-371 „Dėl mokyklų pasirengimo organizuoti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu“ 2022-12-21 23:07:23 91.87 KB
Nuotolinio mokymo(si) susitarimai-instrukcijos 2022-12-21 23:07:23 92.14 KB
Tytuvėnų gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-12-21 23:07:23 220.86 KB
Tytuvėnų gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai 2022-12-21 23:07:23 13.89 KB
Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl 5 b klasės ugdymo nuotoliniu būdu 2022 m. gruodžio 20 d., 2022 m. gruodžio 21 d. 2022-12-21 23:07:23 85.44 KB
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymo skyrius Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo programa (Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus) 2021-09-27 V-157 2022-05-19 12:10:09 121.29 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2023-10-03 15:35:28 137.47 KB
Pažyma dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus nelankymo 2023-10-03 15:36:26 30.5 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
2021 m. Tytuvėnų gimnazijos bibliotekos veiklos planas 2022-02-06 16:12:01 87 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos bibliotekos fondo apskaitos tvarkos aprašas 2022-02-06 16:12:01 48.53 KB
Tytuvėnų gimnazijos informacija apie vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimą 2021 metais 2022-02-06 16:12:01 206.13 KB
Tradiciniai renginiai Atnaujinta Dydis
Tradicinių renginių planas 2023-01-26 21:41:04 62.99 KB
Pailgintos dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos mokymosi dienos grupės aprašas 2023-01-23 14:40:48 133.09 KB
Pailgintos dienos grupės veiklos planai 2022-10-19 08:13:20 2.08 MB
Pailgintos dienos grupės darbo laikas 2023-09-19 07:58:54 68.35 KB
Įvairūs failai Atnaujinta Dydis
Kaip skirti gyventojų pajamų mokesčio dalį (GPM) paramai 1 MB
Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo prijungimo būdu prie Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos sąlygų aprašas 106.94 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos informacija apie darbuotojų darbo užmokestį 2019 m. -2020m. 56.67 KB
UTA (Ugdymo turinio atnaijinimas) Atnaujinta Dydis
Atnaujinto ugdymo turinio diegimo komanda ir įgyvendinimo veiksmų ir priemonių planas 2022-11-22 13:52:03 2.76 MB
Ugdymo turinio atnaujinimas 2022-11-22 13:52:19 25.46 MB
Ugdymo turinio kūrimas mokykliniu lygmeniu 2022-11-22 14:03:32 2.02 MB
Mokytojams apie kompetencijas 2022-11-22 13:53:09 433.46 KB
Pažinimo kompetencijos 2022-11-22 13:53:25 537.9 KB
Pilietiškumo kompetencija 2022-11-22 13:53:43 239.49 KB
Skaitmeninė kompetencija 2022-11-22 13:54:08 317.15 KB
Kūrybiškumo kompetencija 2022-11-22 13:54:20 234.83 KB
Socialinė, emocinė ir sveikos gyvensenos kompetencija 2022-11-22 13:54:46 200.71 KB
Kultūrinė kompetencija 2022-11-22 13:55:19 578.38 KB
Ko mokosi mokiniai? 2022-11-22 13:55:31 5.73 MB
Komunikacija ir tinklaveika 1 dalis 2022-11-22 13:55:41 961.75 KB
Komunikacija ir tinklaveika 2 dalis 2022-11-22 13:51:16 549.24 KB
Tėvams apie UTA 2022-11-22 13:50:56 776.87 KB
Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“ mokymų Kelmės rajono mokytojams dalykininkams dėl ugdymo turinio atnaujinimo (UTA), sąrašas. 131.31 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos planas 2022-2023 m.m. 60.07 KB
Pamokos stebėjimo protokolas 241.02 KB
Pamokos planavimas 2023 102.38 KB
Pradinis ugdymas Atnaujinta Dydis
Pradinio ugdymo planas 2023-2024 249.95 KB