Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Tytuvėnų gimnazijos nuostatai 2021 m. 2021-10-21 15:22:21 753.95 KB
Tvarkos
Priėmimo į Kelmės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 228.71 KB
Tytuvėnų gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas 2022-09-27 14:46:43 139.64 KB
Tytuvėnų gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 2022-03-14 17:08:07 241.36 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-05-19 12:10:09 15.07 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje tvarka 2022-03-14 17:08:07 317.01 KB
Mokinių, norinčių mokytis Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje, dokumentų priėmimo tvarka. 2022-03-14 17:08:07 192.38 KB
Tytuvėnų gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 137.89 KB
Įsakymas dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos tvirtinimo 2020 m. 2022-03-14 17:08:07 61 KB
Įsakymas dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokinių vežiojimo ir jų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos tvirtinimo 2019 m. 2022-03-14 17:08:07 82 KB
Brandos darbo organizavimo tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 89 KB
Mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo tvarka 2018 m. 2022-03-14 17:08:07 37.5 KB
Teikiamų mokamų paslaugų įkainiai 2022-03-14 17:08:07 17.16 KB
Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašas 2022-03-14 17:08:07 128.99 KB
Tytuvėnų gimnazijos darbuotojų metinės veiklos vertinimo tvarkos aprašo priedai 2022-03-14 17:08:07 36.72 KB
Taisyklės
Vidaus darbo tvarkos taisyklės 2021-10-21 15:25:42 246.38 KB
Finansų kontrolės taisyklės 2021-12-13 18:46:55 211.29 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Ikimokyklinio ugdymo programa (Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus) 2021-09-27 V-157 2022-05-19 12:10:09 121.29 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2020-2022 metų prevencijos priemonių planas 2021-12-14 10:52:53 245.71 KB
Savaitės veiklos planas
VEIKLOS PLANAS rugsėjo 26-30 d. 2022-09-27 09:38:26 220.21 KB
VEIKLOS PLANAS rugsėjo 19-23 d. 2022-09-27 09:38:26 119.5 KB
VEIKLOS PLANAS rugsėjo 12-16 d. 2022-09-27 09:38:26 140.5 KB
VEIKLOS PLANAS rugsėjo 5-10 d. 2022-09-27 09:38:26 155.26 KB
VEIKLOS PLANAS rugpjūčio 29 - rugsėjo 2 d. 2022-09-27 09:38:26 294.93 KB
Metinis veiklos planas
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2022 metų veiklos planas 2022-07-14 20:37:05 387.81 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2021 metų veiklos planas 2022-07-14 20:37:05 332.76 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2020 metų veiklos planas 2022-07-14 20:37:05 342.41 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2019 metų veiklos planas 2022-07-14 20:37:05 293.91 KB
Strateginis planas
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2022-2024 metų strateginis veiklos planas 2022-08-25 09:02:56 289.87 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2019-2021 metų strateginis veiklos planas 2022-08-25 09:02:56 433.51 KB
Ugdymo planai
Tytuvėnų gimnazijos pradinio ugdymo programos, Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriaus ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programų, Tytuvėnų gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų ugdymo planas 2021-2022 mokslo metams 2022-05-23 11:05:56 177.81 KB
Įsakymas dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano 8 ir 12 punktų keitimo ir tvirtinimo ir 1.1 papunkčio keitimo ir tvirtinimo 2022-05-23 11:05:56 93.2 KB
Tytuvėnų gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2021–2022 m. m. 2022-05-23 11:05:56 350.61 KB
Įsakymas dėl Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. v-120 patvirtinto 2021–2022 mokslo metų Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano 8 ir 12 punktų keitimo ir tvirtinimo 2022-05-23 11:05:56 49.5 KB
Pradinio ugdymo plano keitimas 2021-2022 (atostogos)- 2021-10-25 2022-05-23 11:05:56 48 KB
Tytuvėnų gimnazijos meno skyriaus 2020/2021 m. m. ugdymo planas 2022-05-23 11:05:56 286.07 KB
Savaitės veiklos planų archyvas
2021-2022 m. m. sausio-birželio mėn. 2022-09-21 17:52:30 5.77 MB
2021-2022 m. m. rugsėjo-gruodžio mėn. 2022-09-21 17:52:30 4.08 MB
Veiklos ataskaitos Atnaujinta Dydis
Direktorės veiklos ataskaitos
2021 metų direktorės veiklos ataskaita 2022-01-20 17:41:27 364.26 KB
2020 metų direktorės veiklos ataskaita 2022-01-20 17:41:27 0.97 MB
2019 metų direktorės veiklos ataskaita 2022-01-20 17:41:27 972.14 KB
2018 metų direktorės veiklos ataskaita 2022-01-20 17:41:27 1.34 MB
2017 metų direktorės veiklos ataskaita 2022-01-20 17:41:27 279.19 KB
2016 metų direktorės veiklos ataskaita 2022-01-20 17:41:27 181.22 KB
2015 metų direktorės veiklos ataskaita 2022-01-20 17:41:27 242.23 KB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
15 dienų valgiaraštis 11 m. ir vyresniems 2021 m. 2021-12-06 22:56:59 22.7 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Įsakymas „Dėl viešųjų ir privačių interesų derinimo“ 2022-03-16 14:40:42 180.56 KB
Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės. 2022-03-16 14:40:42 246.38 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos viešųjų pirkimo organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės. 2022-03-16 14:40:42 609.64 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas. 2022-03-16 14:40:42 269 KB
Viešųjų pirkimų planas 2022 metams. 2022-03-16 14:40:42 112.07 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2021-12-08. 2022-03-16 14:40:42 201.33 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2021-08-31. 2022-03-16 14:40:42 197.24 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2021-06-09. 2022-03-16 14:40:42 108.38 KB
Viešųjų pirkimų planas 2021 metams. 2022-03-16 14:40:42 91.29 KB
Viešųjų pirkimų planas 2020 metams. 2022-03-16 14:40:42 209.96 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2020-06-05. 2022-03-16 14:40:42 195.53 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2020-08-07. 2022-03-16 14:40:42 196.94 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2020-10-14. 2022-03-16 14:40:42 192.87 KB
Viešųjų pirkimo plano papildymas 2020-11-12. 2022-03-16 14:40:42 193.19 KB
Informacija apie mažos vertės pirkimus 2017 m. sausio mėn. 2022-03-16 14:40:42 134.98 KB
Informacija apie mažos vertės pirkimus 2017 m. vasario mėn. 2022-03-16 14:40:42 127.49 KB
Viešųjų pirkimų planas 2017 metams. 2022-03-16 14:40:42 138.11 KB
Viešųjų pirkimų 2016 m. plano papildymas. 2022-03-16 14:40:42 127.14 KB
Viešieji pirkimai, vykdomi 2016 metais. 2022-03-16 14:40:42 51.5 KB
Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 m. rugsėjo mėn. 2022-03-16 14:40:42 137.57 KB
Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 m. spalio mėn. 2022-03-16 14:40:42 133.48 KB
Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 m. lapkričio mėn. 2022-03-16 14:40:42 131.35 KB
Informacija apie mažos vertės pirkimus 2016 m. gruodžio mėn. 2022-03-16 14:40:42 187.23 KB
Maršrutai Atnaujinta Dydis
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokinių vežimo mokykliniu autobusu „Mercedes –Benz Sprinter 514CDI“ maršrutai 21.02 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokinių vežimo mokykliniu autobusu „IVECO DAILY“ maršrutai 18.28 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos ir Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriaus mokinių vežimo mokykliniu autobusu „Volkswagen Crafter Altas“ maršrutai 24.9 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas 2021-06-25 15:54:09 182.44 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programa 2021-06-25 15:54:09 201.91 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos informacijos apie pranešimų, susijusių su galimomis korupcijos apraiškomis, pateikimo galimybės atmintinė 2021-06-25 15:54:10 199.77 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos 2020-2023 metų korupcijos prevencijos programos priemonių planas 2021-06-25 15:54:10 379.55 KB
Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimas 2022-02-09 18:39:34 201.31 KB
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu 2021-06-25 15:54:12 33.51 KB
Nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa 2021-06-25 15:54:13 137.6 KB
Antikorupcinės aplinkos vadovu viešajam sektoriui 2021-06-25 15:54:56 22.05 MB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos ekstremaliųjų situacijų 2020-2022 metų prevencijos priemonių planas 2021-12-14 10:52:53 245.71 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Tytuvėnų gimnazijos pamokų tvarkaraščiai 5-8 ir Ig-IVg kl. 2022–2023 m. m. 2022-09-26 14:40:04 3.13 MB
Tytuvėnų gimnazijos pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021–2022 m. m. 2022-05-10 12:50:52 2.37 MB
Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriaus pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2021–2022 m. m. 2022-05-10 12:50:52 569.86 KB
Tytuvėnų gimnazijos konsultacijų tvarkaraštis 5-8 ir Ig-IVg kl. 2022-05-10 12:50:53 408.69 KB
Meno skyriaus grupinių pamokų tvarkaraštis 2021-2022 m.m. II pusmečiui 2022-05-10 12:50:53 203.93 KB
Neformaliojo švietimo tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Tytuvėnų gimnazijos neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2021–2022 m. m. 2021-12-10 14:09:16 1.02 MB
Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriaus neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2021–2022 m. m. 2021-12-10 14:09:16 860.32 KB
Tytuvėnų gimnazijos pradinių klasių neformaliojo ugdymo tvarkaraštis 2021-2022 m. m. 2021-12-10 15:59:58 1.56 MB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje vykdomos neformaliojo vaikų švietimo programos 2021-2022 m. m. 2021-12-10 14:09:17 14.28 KB
Meno skyriuje siūlomos pradinio muzikinio (4 metų), pagrindinio muzikinio (4 metų), dailės pradinio (3 metų), dailės pagrindinio (4 metų) formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos 2021 -2022 m. m. 2021-12-10 14:24:20 14.42 KB
Prašymai ir formos Atnaujinta Dydis
Pažyma dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus nelankymo 2022-05-19 12:10:09 13.11 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo programą 1 priedas 2021-10-22 00:20:09 11.96 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2 priedas 2021-10-22 00:20:05 11.95 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 3 priedas 2021-10-22 00:20:01 11.99 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal vidurinio ugdymo programą 4 priedas 2021-10-22 00:19:56 11.92 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Tytuvėnų gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 444.86 KB
Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo ir darbuotojų stebėsenos tvarka 2021-06-25 15:16:28 374.25 KB
Konfidencialios informacijos nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašas 2021-06-25 15:15:55 205.7 KB
Mokinių ir darbuotojų teisių, garbės ir orumo apsaugos tvarkos aprašas 2021-06-25 15:15:56 258.9 KB
Veiklos įrašų tvarkymo tvarkos 2021-06-25 15:15:56 461.65 KB
Asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašas 2021-06-25 15:15:57 201.74 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2021-06-25 15:15:57 307.47 KB
Biudžeto ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-07-19 11:44:05 21.75 KB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-07-19 11:44:05 94.11 KB
2022 m. II ketv. biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2022-07-19 11:44:05 37.49 KB
2022 m. II ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2022-07-19 11:44:05 92.36 KB
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-07-19 11:44:05 20.51 KB
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-07-19 11:44:05 92.55 KB
2022 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų ataskaita 2022-07-19 11:44:05 35.25 KB
2022 m. I ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2022-07-19 11:44:05 89.61 KB
2021 m.
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-01-14 10:51:00 19.28 KB
2021 m. IV ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2022-01-14 10:51:00 86.25 KB
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-01-14 10:51:00 94.08 KB
2021 m. IV ketv. biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita 2022-01-14 10:51:00 68.49 KB
2021 m. IV ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2022-01-14 10:51:00 37.73 KB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-01-14 10:51:00 27.91 KB
2021 m. III ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2022-01-14 10:51:00 116.05 KB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-01-14 10:51:00 95.68 KB
2021 m. III ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2022-01-14 10:51:00 39.17 KB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-01-14 10:51:00 20.02 KB
2021 m. II ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2022-01-14 10:51:00 144.67 KB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-01-14 10:51:00 92.84 KB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita 2022-01-14 10:51:00 57.01 KB
2021 m. II ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2022-01-14 10:51:00 38.73 KB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-01-14 10:51:00 17.51 KB
2021 m. I ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2022-01-14 10:51:00 141.56 KB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-01-14 10:51:00 88.08 KB
2021 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2022-01-14 10:51:00 38.61 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2022-07-19 10:56:58 186.66 KB
2020 m. IV ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2021-07-25 15:59:11 672.97 KB
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 15:59:23 748.79 KB
2020 m. IV ketv. biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita 2021-07-25 15:59:32 349.74 KB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 15:59:54 201.01 KB
2020 m. III ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2021-07-25 15:59:58 578.87 KB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:00:10 608.27 KB
2020 m. III ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:00:18 226.66 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:00:31 17.31 KB
2020 m. II ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:00:36 547.47 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:01:26 541.26 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita 2021-07-25 16:01:31 89.57 KB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų plano vykdymo pagal programas ir finansavimo šaltinius ataskaita 2021-07-25 16:01:43 34.79 KB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:01:48 482.33 KB
2020 m. I ketv. mokėtinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:01:52 547.47 KB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:02:11 541.26 KB
2020 m. I ketv. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:02:20 406.16 KB
2020 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:02:26 214.54 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:13:40 455 KB
2019 m. IV ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:13:40 500.32 KB
2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:13:40 505.73 KB
2019 m. IV ket. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:13:40 711.45 KB
2019 m. IV ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:13:40 396.54 KB
2019 m. IV ketv. biudžeto išlaidų plano vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:13:41 462.96 KB
2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:13:41 518.53 KB
2019 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:13:41 501.07 KB
2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:13:41 500.63 KB
2019 m. III ketv. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:13:41 469.43 KB
2019 m. III ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:13:42 225.16 KB
2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:13:42 443.22 KB
2019 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:13:42 492.79 KB
2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:13:42 496.55 KB
2019 m. II ketv. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:13:43 471.71 KB
2019 m. II ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:13:43 223.84 KB
2019 m I ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:13:43 488.85 KB
2019 metų I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:13:43 515.25 KB
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:13:43 500.5 KB
2019 metų I ketv. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:13:44 407.25 KB
2019 I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:13:44 227.85 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:14:02 957.17 KB
2018 metų IV ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:14:02 1.14 MB
2018 metų IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:14:02 1.22 MB
2018 m. IV ketv. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:14:02 599.56 KB
2018 m. IV ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:14:02 482.92 KB
2018 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:14:02 951.98 KB
2018 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:14:03 1.05 MB
2018 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:14:03 1.14 MB
2018 m. III ketv. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:14:03 565.45 KB
2018 m. III ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:14:03 444.41 KB
2018 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatų vykdymo aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:14:04 547.67 KB
2018 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:14:04 593.84 KB
2018 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:14:04 620.86 KB
2018 m. II ketv. asignavimų ir kasinių išlaidų apskaitos ataskaita 2021-07-25 16:14:04 267.79 KB
2018 m. II ketvi. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:14:05 253.97 KB
2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:14:05 1.16 MB
2018 m. I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:14:05 1 MB
2018 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:14:05 9.14 MB
2018 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:14:05 752.41 KB
2017 m.
2017 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:15:09 1.05 MB
2017 m. IV ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:15:09 839.68 KB
2017 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:15:09 9.14 MB
2017 m. IV ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:15:09 139.85 KB
2017 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:15:09 1.54 MB
2017 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:15:09 1.19 MB
2017 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:15:09 9.61 MB
2017 m. III ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:15:10 698.74 KB
2017 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:15:10 1.35 MB
2017 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:15:10 847.92 KB
2017 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:15:10 8.21 MB
2017 m. II ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:15:10 420.3 KB
2017 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:15:11 1.31 MB
2017 m. I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:15:11 1.03 MB
2017 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:15:11 8.32 MB
2017 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:15:11 403.38 KB
2016 m.
2016 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:16:23 783.75 KB
2016 m. IV ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:16:23 2.55 MB
2016 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:16:23 9.56 MB
2016 m. IV ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:16:23 500.74 KB
2016 m. IV ketv. finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2021-07-25 16:16:23 406.45 KB
2016 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:16:24 411.93 KB
2016 m. III ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:16:24 1.32 MB
2016 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:16:24 5.14 MB
2016 m. III ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:16:24 215.32 KB
2016 m. III ketv. finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2021-07-25 16:16:25 222.53 KB
2016 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:16:25 523.77 KB
2016 m. II ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:16:25 2.99 MB
2016 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:16:25 9.64 MB
2016 m. II ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:16:26 485.21 KB
2016 m. II ketv. finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2021-07-25 16:16:26 496.87 KB
2016 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų aiškinamasis raštas 2021-07-25 16:16:26 849.29 KB
2016 m. I ketv. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita 2021-07-25 16:16:26 2.77 MB
2016 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2021-07-25 16:16:27 8.41 MB
2016 m. I ketv. biudžetinių įstaigų pajamų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita 2021-07-25 16:16:27 452.22 KB
2016 m. I ketv. finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita 2021-07-25 16:16:27 475.51 KB
Finansinės ataskaitos Atnaujinta Dydis
2022 m.
2022 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:22:25 1.37 MB
2022 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:22:25 677.71 KB
2022 m. I ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:22:25 609.78 KB
2022 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:22:25 2.88 MB
2021 m.
2021 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-20 09:20:09 109.25 KB
2021 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-20 09:20:09 61.23 KB
2021 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-05-20 09:20:09 33.61 KB
2021 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-05-20 09:20:09 106.67 KB
2021 m. IV ketv. finansinių atskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-20 09:20:09 483.65 KB
2021 m. IV ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-20 09:20:09 52.01 KB
2021 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-20 09:20:09 174.87 KB
2021 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-20 09:20:09 81.53 KB
2021 m. III ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-20 09:20:09 55.71 KB
2021 m. III ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-20 09:20:09 242.81 KB
2021 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-20 09:20:09 753.26 KB
2021 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-20 09:20:09 546.52 KB
2021 m. II ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-20 09:20:09 360.52 KB
2021 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-20 09:20:09 1.23 MB
2021 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-20 09:20:09 810.44 KB
2021 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-20 09:20:09 437.03 KB
2021 m. I ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-20 09:20:09 329.24 KB
2021 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-20 09:20:09 1.21 MB
2020 m.
2020 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-05-19 12:21:14 3.9 MB
2020 m. IV ketv. finansinių atskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-19 12:21:14 2.56 MB
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:21:14 337.68 KB
2020 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:21:14 346.35 KB
2020 m. III ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:21:14 254.63 KB
2020 m. III ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:21:14 1.23 MB
2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:21:14 332.16 KB
2020 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:21:14 340.99 KB
2020 m. II ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:21:14 260.83 KB
2020 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:21:14 1.06 MB
2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:21:14 370.81 KB
2020 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:21:14 381.59 KB
2020 m. I ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:21:14 294.22 KB
2020 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:21:14 1.13 MB
2019 m.
2019 m. IV ketv. finansinės būklės atskaita 2022-05-19 12:19:14 345.73 KB
2019 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:19:14 353.86 KB
2019 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-05-19 12:19:14 243.58 KB
2019 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-05-19 12:19:14 642.34 KB
2019 m. IV ketv. finansinių atskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-19 12:19:14 2.7 MB
2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:19:14 350.13 KB
2019 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:19:14 358.72 KB
2019 m. III ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:19:14 284.73 KB
2019 m. III ketv. Sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:19:14 1.15 MB
2019 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:19:14 351.93 KB
2019 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:19:14 360.83 KB
2019 m. II ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:19:14 279.47 KB
2019 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:19:14 1.02 MB
2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:19:14 349.27 KB
2019 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:19:14 356.62 KB
2019 m. I ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:19:14 275.14 KB
2019 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:19:14 1.05 MB
2018 m.
2018 m. IV ketv. finansinės būklės atskaita 2022-05-19 12:18:14 56.01 KB
2018 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:18:14 57.84 KB
2018 m. IV ketv. grynojo turto pokyčių ataskaita 2022-05-19 12:18:14 37.72 KB
2018 m. IV ketv. pinigų srautų ataskaita 2022-05-19 12:18:14 99.36 KB
2018 m. IV ketv. finansinių atskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-19 12:18:14 359.43 KB
2018 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:18:14 706.86 KB
2018 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:18:14 716.93 KB
2018 m. III ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:18:14 537.95 KB
2018 m. III ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:18:14 2.15 MB
2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:18:14 713.09 KB
2018 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:18:14 706.3 KB
2018 m. II ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:18:14 529.67 KB
2018 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:18:14 2.15 MB
2018 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:18:14 631.9 KB
2018 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:18:14 630.34 KB
2018 m. I ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:18:14 469.94 KB
2018 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:18:14 1.87 MB
2017 m.
2017 m. IV ketv. finansinės būklės atskaita 2022-05-19 12:16:19 1.31 MB
2017 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:16:19 672.99 KB
2017 m. IV ketv. Finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:16:19 500.71 KB
2017 m. IV ketv. finansinių atskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-19 12:16:19 5 MB
2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:16:19 1.23 MB
2017 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:16:19 662.78 KB
2017 m. III ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:16:19 509.16 KB
2017 m. III ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:16:19 1.8 MB
2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:16:19 1.2 MB
2017 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:16:19 659.3 KB
2017 m. II ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:16:19 493.76 KB
2017 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:16:19 1.56 MB
2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:16:19 1.24 MB
2017 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:16:19 670.17 KB
2017 m. I ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:16:19 497.29 KB
2017 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:16:19 1.54 MB
2016 m.
2016 m. IV ketv. finansinės būklės atskaita 2022-05-19 12:14:59 1.42 MB
2016 m. IV ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:14:59 664.49 KB
2016 m. IV ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:14:59 504.23 KB
2016 m. IV ketv. finansinių atskaitų aiškinamasis raštas 2022-05-19 12:14:59 5.68 MB
2016 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:14:59 1.57 MB
2016 m. III ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:14:59 802.92 KB
2016 m. III ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:14:59 621.54 KB
2016 m. III ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:14:59 2.4 MB
2016 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:14:59 1.5 MB
2016 m. II ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:14:59 828.8 KB
2016 m. II ketv. finansavino sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:14:59 628.73 KB
2016 m. II ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:14:59 1.81 MB
2016 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-05-19 12:14:59 1.49 MB
2016 m. I ketv. veiklos rezultatų ataskaita 2022-05-19 12:14:59 807.63 KB
2016 m. I ketv. finansavimo sumos per ataskaitinį laikotarpį 2022-05-19 12:14:59 625.24 KB
2016 m. I ketv. sutrumpintas aiškinamasis raštas dėl finansinių ataskaitų 2022-05-19 12:14:59 1.32 MB
Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Mokinių, norinčių mokytis Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijoje, dokumentų priėmimo tvarka. 2022-03-14 17:08:07 192.38 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal ikimokyklinio (priešmokyklinio) ugdymo programą 1 priedas 2021-10-22 00:20:09 11.96 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2 priedas 2021-10-22 00:20:05 11.95 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 3 priedas 2021-10-22 00:20:01 11.99 KB
Prašymas dėl priėmimo į gimnaziją mokytis pagal vidurinio ugdymo programą 4 priedas 2021-10-22 00:19:56 11.92 KB
Nuotolinis mokymas(is) Atnaujinta Dydis
Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus įsakymas dėl 5-8, I-II gimnazinių klasių ugdymo nuotoliniu būdu 2022 m. birželio 21 d., 2022 m. birželio 22 d. 2022-06-17 10:25:22 85.1 KB
Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. A-371 „Dėl mokyklų pasirengimo organizuoti mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu“ 2022-06-17 10:25:22 91.87 KB
Nuotolinio mokymo(si) susitarimai-instrukcijos 2022-06-17 10:25:22 92.14 KB
Tytuvėnų gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2022-06-17 10:25:22 220.86 KB
Tytuvėnų gimnazijos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo 1 ir 2 priedai 2022-06-17 10:25:22 13.89 KB
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymo skyrius Atnaujinta Dydis
Įsakymas dėl Kelmės rajono ugdymo įstaigų, teikiančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, veiklos vasaros laikotarpiu 2022-05-19 12:10:09 26.84 KB
Ikimokyklinio ugdymo programa (Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus) 2021-09-27 V-157 2022-05-19 12:10:09 121.29 KB
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus vaikų ugdymo dienų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas 2022-05-19 12:10:09 15.07 KB
Pažyma dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus nelankymo 2022-05-19 12:10:09 13.11 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
2021 m. Tytuvėnų gimnazijos bibliotekos veiklos planas 2022-02-06 16:12:01 87 KB
Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos bibliotekos fondo apskaitos tvarkos aprašas 2022-02-06 16:12:01 48.53 KB
Tytuvėnų gimnazijos informacija apie vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimą 2021 metais 2022-02-06 16:12:01 206.13 KB
Tradiciniai renginiai Atnaujinta Dydis
Tradicinių renginių planas 2021-2022 m. m. 16.89 KB
Pailgintos dienos grupė Atnaujinta Dydis
Pailgintos mokymosi dienos grupės aprašas 2021-12-17 17:47:24 16.27 KB
Pailgintos dienos grupės sutarties tvirtinimas 2019-08-30 2021-12-17 17:47:24 24.48 KB
Pailgintos dienos grupės veiklos planai 2021-12-17 17:47:24 1.68 MB
Pailgintos dienos grupės darbo laikas 2021-12-17 17:47:24 30.11 KB
Įvairūs failai Atnaujinta Dydis
Kaip skirti gyventojų pajamų mokesčio dalį (GPM) paramai 1 MB
Kelmės r. Šedbarų pradinės mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizavimo prijungimo būdu prie Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos sąlygų aprašas 106.94 KB