Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Gimnazijoje pamokų metu dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste gimnazijoje dirba

Irmina Stonkienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

206 kabinetas

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

8.00 – 12.00

12.00 – 12.30

Antradienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Trečiadienis

   

Ketvirtadienis

8.00 – 16.00

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 16.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Mobilusis +370 650 59 491

El. paštas Rašyti

Tikslas:

 • Padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika.
 • Propaguoti ir ugdyti sveiką gyvenseną, kaip gyvenimo būdą.

Uždaviniai:

 • Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, kuriant sveiką aplinką gimnazijoje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas.
 • Formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius.
 • Numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią.
 • Suteikti pirmąją pagalbą pavojingų būklių, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimų atvejais.

 Visuomenės sveikatos specialistės funkcijos:

 • Organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje.
 • Teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir skleidžia šią informaciją (gimnazijos stenduose, renginiuose, viktorinose) gimnazijos bendruomenei.
 • Vykdo mokinių maitinimo organizavimo priežiūrą, skatina sveiką mitybą bei sveiko mitybos įgūdžių formavimą.
 • Padeda mokiniams ugdytis sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.
 • Remdamasis mokinių sveikatos būklės pažymėjimais padeda kūno kultūros mokytojams sukomplektuoti fizinio ugdymo grupes, informuoja gimnazijos bendruomenę apie mokinių
 • galimybes dalyvauti sporto varžybose.
 • Kaupia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus, apibendrina informaciją ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus pateikia gimnazijos
 • bendruomenei bei teisės aktų nustatyta tvarka kitoms institucijoms.
 • Informuoja klasės vadovus (mokytojus) apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų pateiktas rekomendacijas dėl mokinių sveikatos ir priežiūros, kad šios
 • rekomendacijos būtų įgyvendinamos.
 • Teikia pirmąją pagalbą.
 • Kaupia metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais, analizuoja, supažindina su ja mokytojus, mokinius, jų tėvus (globėjus,
 • rūpintojus).
 • Vykdo užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti.
 • Tvarko medicininius dokumentus.
 • Vykdo vaikų asmens higienos ir švaros patikrinimo procedūrą po rudens, žiemos ir pavasario atostogų ir pagal epidemiologines reikmes.
Atnaujinta: 2024-02-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30