Mokytojai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokytojų sąrašas 2021-2022 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai

1. Saliutė Aleksandravičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus „Viščiukai“
2. Regina Kasparavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Mockaičių skyriaus ikimokyklinė grupė
3. Irma Knyzelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus „Voveriukai“
4. Indra Šarlauskytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus „Zuikučiai“
5. Aistė Šimkutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Atestuota mokytoja Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus „Viščiukai“, „Zuikučiai“
6.

Asta Beniulienė

Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius; Metodinė grupė

7. Rima Šivickienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus „Pelėdžiukai“

8.

Dalia Lauraitienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė

2a klasė

Metodinė grupė

9.

Jūratė Malčiuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė Mockaičių skyriaus 2 ir 4 klasės

10.

Edita Maziukienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 4 klasė

11.

Vilma Meškauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3a klasė

12.

Daiva Pocienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2b klasė

13.

Sniegina Venckūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1 klasė

14.

Rita Guobienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 3b klasė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

15.

Elvyra Gedraitienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnioji mokytoja  

16.

Zenta Mačiulaitienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Mokytoja metodininkė  

17.

Laima Sadauskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Mokytoja metodininkė  

Užsienio kalbų mokytojai

18.

Vilija Volskienė Anglų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
19. Genutė Karpinienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė IV g klasė
20. Lina Majauskienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė  
21. Irma Ridikienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė IIIg klasė

22.

Robertas Gudauskas Vokiečių kalbos mokytojas Mokytojas metodininkas 7b klasė

23.

Ligita Norkutė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja Metodinė grupė

24.

Angelė Ševeliovaitė Rusų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė 6a klasė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

25. Rožė Šimkuvienė Informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė  
26. Algis Venckūnas

Informacinių technologijų mokytojas

Ekonomikos ir verslumo mokytojas

Mokytojas metodininkas

IIga klasė

27.

Birutė Daubaraitė Matematikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  

28.

Lina Zaleckienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė Ig klasė

29.

Laima Švilpienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė 7a klasė; Metodinė grupė

Gamtos mokslų mokytojai

30. Irena Banevičiūtė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė  
31. Daiva Hinz

Gamtos ir žmogaus
mokytoja

Chemijos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Mokytoja

 
32. Giedrė Karčauskienė Chemijos mokytoja Mokytoja metodininkė  
33. Reda Petrilionienė Fizikos mokytoja Vyresnioji mokytoja Metodinė grupė

Socialinių mokslų mokytojai

34. Rosita Marcinkienė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė  
35. Evaldas Butkus

Istorijos mokytojas

Pilietiškumo pagrindų mokytojas

Mokytojas metodininkas

 

36.

Edikas Baranauskas Dorinio ugdymo (etikos) mokytojas Atestuotas mokytojas 5 klasė

37.

Regina Vaičiulienė Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Mokytoja metodininkė IIgb klasė

Menų, technologijų ir sporto mokytojai

38. Asta Beniulienė Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja Vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius; Metodinė grupė

39. Vida Mozerienė Technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė

8b klasė; Metodinė grupė

40. Edikas Baranauskas Technologijų mokytojas Mokytojas metodininkas 5 klasė
41. Lina Baranauskienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė 8a klasė
42. Rita Čekanauskienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė  

43.

Aurelijus Banys Fizinio ugdymo mokytojas Vyresnysis mokytojas  
44. Vytautas Kybartas Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas  
45. Irena Lileikienė Fizinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja  

46.

Rima Bingelienė Dailės mokytoja Mokytoja ekspertė  
47. Diana Baltrušaitienė Dailės mokytoja Mokytoja metodininkė  

48.

Danguolė Žukauskienė Dailės mokytoja Mokytoja metodininkė  

Neformaliojo ugdymo mokytojai:

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Vadovauja
1. Žaneta Armalienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė  
2. Gintautas Astašauskas Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytojas Vyresnysis mokytojas Vadovauja metodinei meno skyriaus mokytojų grupei
3. Nijolė Astašauskienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė  
4. Rimantas Levickas Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytojas Vyresnysis mokytojas  
5. Aurelija Ščeponavičienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja  
6. Dovilė Zikienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė  
7. Adolfas Sutkus Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Atestuotas mokytojas  

 

 

 

Atnaujinta: 2022-05-10
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki mokslo metų pabaigos liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.