Mokytojai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Vadovauja
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojai
1. Virginija Daktarienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Atestuota mokytoja Šedbarų daugiafunkcio centro ikimokyklinė „Obuoliukų“ grupė

2.

Dijana Karpinienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Šedbarų daugiafunkcio centro ikimokyklinė „Nykštukų“ grupė

3.

Regina Kasparavičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Mockaičių skyriaus ikimokyklinė grupė

4.

Saliutė Aleksandravičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus „Viščiukai“

5.

Irma Knyzelienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus „Voveriukai“

6.

Indra Šarlauskytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus „Viščiukai“, „Zuikučiai“

7.

Aistė Šimkutė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Atestuota mokytoja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus „Zuikučiai“

8.

Asta Beniulienė

Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius; Metodinė grupė

9.

Rima Šivickienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus „Pelėdžiukai“

10.

Edita Maziukienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2a klasė

11.

Jūratė Malčiuvienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

2b klasė

12.

Sniegina Venckūnienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

3a klasė

13.

Jolanta Urbelienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

3b klasė

14.

Dalia Lauraitienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4a klasė

Metodinė grupė

15.

Daiva Pocienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

4b klasė

16.

Vilma Meškauskienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

1a klasė

17.

Rita Guobienė

Pradinio ugdymo mokytoja

Mokytoja metodininkė

1b klasė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

18.

Zenta Mačiulaitienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

19.

Laima Sadauskienė

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Mokytoja metodininkė

 
Užsienio kalbų mokytojai

20.

Genutė Karpinienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

5a klasė

21.

Lina Majauskienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

6 klasė

22.

Irma Ridikienė

Anglų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

23.

Robertas Gudauskas

Vokiečių kalbos mokytojas

Mokytojas metodininkas

 

24.

Ligita Norkutė

Rusų kalbos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Metodinė grupė

25.

Angelė Ševeliovaitė

Rusų kalbos mokytoja

Mokytoja metodininkė

8a klasė

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

26.

Rožė Šimkuvienė

Informacinių technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

27.

Algis Venckūnas

Informacinių technologijų mokytojas

Ekonomikos ir verslumo mokytojas

Mokytojas metodininkas

IVg klasė

28.

Birutė Daubaraitė

Matematikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

29.

Lina Zaleckienė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

IIIg klasė, Metodinė grupė

30.

Laima Švilpienė

Matematikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

Ig klasė; Metodinė grupė

Gamtos mokslų mokytojai

31.

Irena Banevičiūtė

Biologijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

32.

Daiva Hinz

Gamtos ir žmogaus
mokytoja

Chemijos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Mokytoja

 

33.

Giedrė Karčauskienė

Chemijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

34.

Reda Petrilionienė

Fizikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja

Metodinė grupė

Socialinių mokslų mokytojai

35.

Rosita Marcinkienė

Geografijos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

36.

Evaldas Butkus

Istorijos mokytojas

Pilietiškumo pagrindų mokytojas

Mokytojas metodininkas

 
37. Gediminas Armoška Istorijos mokytojas    

38.

Edikas Baranauskas

Dorinio ugdymo (etikos) mokytojas

Atestuotas mokytojas

7 klasė

39.

Regina Vaičiulienė

Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

Menų, technologijų ir sporto mokytojai

40.

Vida Mozerienė

Technologijų mokytoja

Mokytoja metodininkė

IIgb klasė; Metodinė grupė

41.

Edikas Baranauskas

Technologijų mokytojas

Mokytojas metodininkas

7 klasė

42.

Lina Baranauskienė

Muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

IIga klasė

43.

Rita Čekanauskienė

Muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

44.

Aurelijus Banys

Fizinio ugdymo mokytojas

Vyresnysis mokytojas

 

45.

Irena Lileikienė

Fizinio ugdymo mokytoja

Vyresnioji mokytoja

 

46.

Rima Bingelienė

Dailės mokytoja

Mokytoja ekspertė

 

47.

Diana Baltrušaitienė

Dailės mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

48.

Danguolė Žukauskienė

Dailės mokytoja

Mokytoja metodininkė

Vadovauja meno skyriaus mokytojų metodinei grupei

 Neformaliojo ugdymo mokytojai 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė Pareigos Kvalifikacinė kategorija Vadovauja

1.

Žaneta Armalienė

Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 
2.  Gintautas Astašauskas Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytojas Vyresnysis mokytojas  

3.

Nijolė Astašauskienė

Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

4.

Rimantas Levickas

Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytojas

Vyresnysis mokytojas  
5.

Aurelija Ščeponavičienė

Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja

Vyresnioji mokytoja  

6.

Dovilė Zikienė

Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja

Mokytoja metodininkė

 

 

Atnaujinta: 2023-09-05
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30