Gimnazijos skyriai

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos meno skyrius.

Trumpasis pavadinimas – Meno skyrius:

Įsteigimo datos:

1996 m. spalio 1 d. įsteigtas Tytuvėnų vidurinės mokyklos muzikos skyrius;

2005 rugsėjo 1 d. – Tytuvėnų vidurinės mokyklos meno skyrius;

Buveinės adresas: S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnai, 86486 Kelmės r. sav.;

Mokymo kalba – lietuvių;

Mokymo forma – grupinio mokymo, pavienio mokymo;

Mokymo proceso organizavimo būdas (ai): kasdienis, savarankiškas, individualus, nuotolinis.

Meno skyriuje vykdomos formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio ugdymo programos: muzikinio ugdymo programa, dailės ugdymo programa, teatrinio ugdymo programa.

Neformaliojo švietimo ugdymo programos: ankstyvojo ugdymo, mėgėjų meninio ugdymo (vaikų, suaugusiųjų), kryptingo (išplėstinio) ugdymo.

Meno skyriuje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai: ugdytiniui, baigusiam formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programas išduodamas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas;

Ugdytiniam, baigusiam ankstyvojo ugdymo, mėgėjų meninio ugdymo, kryptingo (išplėstinio) ugdymo programas, išduodamas Gimnazijos pažymėjimas;

Ugdytiniui, išvykstančiam į kitą to paties profilio mokyklą arba nebaigusiam formalųjį švietimą papildančio pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programos, išduodama pažyma apie programų įvykdymą.

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyrius.

Trumpasis pavadinimas – Mockaičių skyrius:

Įsteigimo data – 2017 m. rugsėjo 1 d.;

Buveinės adresas: Liepų g. 4, Johampolio k., Tytuvėnų apylinkių sen., 86459 Kelmės r. sav.;

Mokymo kalba – lietuvių;

Mokymo forma – grupinio mokymo, pavienio mokymo;

Mokymo proceso organizavimo būdas (ai): kasdienis, savarankiškas, individualus, nuotolinis;

Skyriuje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius.

Trumpasis pavadinimas – Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyrius:

Įsteigimo data – 2021 m. rugsėjo 1 d.;

Buveinės adresas: Taikos g. 1, Tytuvėnai, 86475 Kelmės r. sav.;

Mokymo kalba – lietuvių;

Mokymo forma – grupinio mokymo, pavienio mokymo;

Mokymo proceso organizavimo būdas (ai): kasdienis, individualus, nuotolinis;

Skyriuje vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos;

Skyriuje vykdomos ne švietimo veiklos rūšys: kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 85.59.

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Šedbarų daugiafunkcio centro skyrius.

Pavadinimas – Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Šedbarų daugiafunkcis centras.

Trumpasis pavadinimas – Šedbarų daugiafunkcis centras.

Įsteigimo data – 2022 m. rugsėjo 1 d.;

Buveinės adresas: Darželio g. 6, Šedbarų k., Tytuvėnų apyl. sen., 86453 Kelmės r. sav.

Mokymo kalba – lietuvių;

Mokymo forma - grupinio mokymo, pavienio mokymo;

Mokymo proceso organizavimo būdas (ai): kasdienis,  individualus, nuotolinis;

Vykdomos ikimokyklinio ugdymo, priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų švietimo programos; vykdomas sportinis ir rekreacinis švietimas, kultūrinis švietimas;

Centre vykdomos ne švietimo veiklos rūšys: meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0; vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20; kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29.

Atnaujinta: 2024-02-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30