Įvykę konkursai

Priimtas Gediminas Armoška

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. terminuotam laikui bus reikalingas geografijos mokytojas (-a) (0,30 etato).

Atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas ir atlyginimas priklauso nuo darbo stažo ir įgytos kvalifikacinės kategorijos: min. atlyginimas – stažas iki 2 m. ir be kategorijos – 8.11 koeficientas; max. atlyginimas – 25 metų ir daugiau metų darbo stažas ir mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija – 11.39 koeficientas.

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija – geografija.

Pretendentai privalo:

 1. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu.
 2. būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas);
 3. būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo,  mokslo ir sporto ministras.

Pretendentas iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. 9 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankos pokalbyje;
 2. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos išklausytų kursų pažymėjimą arba Diplomo priedą, kuriame yra įrašas apie 60 val. arba 2 studijų kreditų išklausytą kursą,
 4. skaitmeninio raštingumo pažymėjimą;
 5. gyvenimo aprašymą.

Atranka dėl priėmimo į darbą vyks 2023 m. rugpjūčio 31 d. nuo 11 val. (pretendentams laikas bus praneštas asmeniškai, eiliškumą sudarant pagal dokumentų padavimo laiką) 103 kabinete (S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnų gimnazijos I aukštas). Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens dalyvaujančio atrankoje sutikslinimui).

Atrankos metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteiravimui – 8(427)56273.


Priimta Jovita Žakarienė

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. neterminuotam laikui bus reikalingas šokių mokytojas (-a) (0,45 etato).

Atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas ir atlyginimas priklauso nuo darbo stažo ir įgytos kvalifikacinės kategorijos: min. atlyginimas – stažas iki 2 m. ir be kategorijos – 8.11 koeficientas; max. atlyginimas – 25 metų ir daugiau metų darbo stažas ir mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija – 11.39 koeficientas.

Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija – pradinio ugdymo pedagogika, choreografija.

Pretendentai privalo:

 1. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu.
 2. būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas);
 3. būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo,  mokslo ir sporto ministras.

Pretendentas iki 2023 m. birželio 9 d. 9 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos išklausytų kursų pažymėjimą arba Diplomo priedą, kuriame yra įrašas apie 60 val. arba 2 studijų kreditų išklausytą kursą,
 4. skaitmeninio raštingumo pažymėjimą;
 5. gyvenimo aprašymą.

Konkursas dėl priėmimo į darbą vyks 2023 m. birželio 9 d. nuo 10 val. (pretendentams laikas bus praneštas asmeniškai, eiliškumą sudarant pagal dokumentų padavimo laiką) 103 kabinete (S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnų gimnazijos I aukštas). Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens dalyvaujančio konkurse sutikslinimui).

Konkurso metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteiravimui – 8(427)56273.


Priimta Viktorija Valatkienė

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai (II korpusas)  nuo 2022 m. spalio 1 d. bus reikalingas aplinkos tvarkytojas (-ė) (0,25 etato, darbo laikas 10 savaitinių val., 2 val. per dieną). 

Pareigybės lygis – D.

Darbo užmokestis – minimali mėnesinė alga, 730 eur. neatskaičius mokesčių, atitinkamai turimai etato daliai (182,50 eur.).

Reikalavimai:

 • gebėjimas savarankiškai dirbti;
 • gebėjimas dirbti komandoje su kitais aptarnaujančio personalo darbuotojais.

Išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.

Aplinkos tvarkytojo funkcijos:

grėbti lapus, šluoti kiemą; prižiūrėti gėlynus: sodinti augalus, gėles laistyti, tręšti, ravėti; prižiūrėti žaidimų aikštelę, pastatą iš lauko pusės, nuvalyti nešvarias sienas; žiemą valyti takus, pabarstyti smėlio-druskos mišiniu. Nesant pagrindinio darbo, administracijos nurodymu atlikti darbus, pagal savo kompetenciją.

Pretendentas iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 8,30 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Pretendento anketą (pildoma gimnazijoje, 103 kab.);
 3. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks individualiai 2022 m. rugsėjo 30 d. 8,30 val. 101 kabinete (direktorės kabinetas).

Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.


Priimtas Mindaugas Samuilis

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2022 m. spalio 1 d. bus reikalingas darbininkas (1 etatas, darbo laikas 40 savaitinių val., 8 val. per dieną).

Pareigybės lygis – D.

Darbo užmokestis – minimali mėnesinė alga, 730 eur. neatskaičius mokesčių.

Reikalavimai:

 • gebėjimas savarankiškai dirbti;
 • gebėjimas dirbti komandoje su kitais aptarnaujančio personalo darbuotojais.

Išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi. Privalumas – B kategorijos vairuotojo teisės.

Darbininko funkcijos:

 1. Atlikti smulkius, vidutinio sudėtingumo staliaus ir santechniko darbus.
 2. Atlikti smulkius remonto (pastatų, patalpų, ūkinio inventoriaus, mokyklinių baldų, mokymo priemonių, santechnikos įrenginių, ir kt.) ir paprasto inventoriaus pagaminimo darbus. Remontuoti ir keisti durų spynas.
 3. Atlikti patalpų dažymo, grindų dangos keitimo bei apdailos darbus.
 4. Pakrauti, iškrauti, pernešti nesunkius krovinius, daiktus, baldus.
 5. Pagal galimybes nuvalyti pastatų stogą, lietvamzdžius nuo susidariusių sniego, ledo luitų.
 6. Apkarpyti gyvatvores, genėti medžius, pjauti žolę.
 7. Tvarkyti kiemo, sporto aikštyno įrenginius.
 8. Nesant pagrindinio darbo, administracijos nurodymu atlikti darbus, pagal savo kompetenciją.

Pretendentas iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 9 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Pretendento anketą (pildoma gimnazijoje, 103 kab.;
 3. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks individualiai 2022 m. rugsėjo 30 d. 9 val. 101 kabinete (direktorės kabinetas).

Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273


Priimta Silva Katavičienė

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Šedbarų daugiafunkciam centrui nuo 2022 m. rugsėjo 12 d. bus reikalingas kiemsargis (-ė) (0,75 etato, darbo laikas 30 savaitinių val., 6 val. per dieną). 

Pareigybės lygis – D.

Darbo užmokestis – minimali mėnesinė alga, 730 eur. neatskaičius mokesčių, atitinkamai turimai etato daliai (547,50 eur.).

Reikalavimai:

 • gebėjimas savarankiškai dirbti;
 • gebėjimas dirbti komandoje su kitais aptarnaujančio personalo darbuotojais.

Išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.

Kiemsargio funkcijos:

Atrakinti ryte centro pastatą, formuoti gyvatvorę, pjauti žolę, grėbti lapus, šluoti kiemą; prižiūrėti gėlynus: sodinti augalus, gėles laistyti, tręšti, ravėti; prižiūrėti žaidimų aikšteles, pastatą iš lauko pusės, nuvalyti nešvarias sienas; žiemą valyti takus, pabarstyti smėlio-druskos mišiniu. Nesant pagrindinio darbo, administracijos nurodymu atlikti darbus, pagal savo kompetenciją.

Pretendentas iki 2022 m. rugsėjo 7 d. 9 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Pretendento anketą (pildoma gimnazijoje, 103 kab.;
 3. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks individualiai 2022 m. rugsėjo 7 d. 9 val. 101 kabinete (direktorės kabinetas).

Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273

Priimta Jolanta Urbelienė

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. terminuotam laikui bus reikalingas pradinių klasių mokytojas (-a) (1 etatas).

Atlyginimo pastoviosios dalies koeficientas ir atlyginimas priklauso nuo darbo stažo ir įgytos kvalifikacinės kategorijos: min. atlyginimas – stažas iki 2 m. ir be kategorijos – 7,44 koeficientas (atlyginimo dydis neatskaičius mokesčių – 1346 eur.); max atlyginimas – 25 metų ir daugiau metų darbo stažas ir pradinių klasių mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija – 10,45 koeficientas (atlyginimo dydis neatskaičius mokesčių – 1891 eur.).

Reikalavimai:

aukštasis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija – pradinio ugdymo pedagogika.

Pretendentai privalo:

 1. mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus; būti išklausę lietuvių kalbos kultūros kursus pagal Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-2106 „Dėl Mokytojų, mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui bei skyrių vedėjų lietuvių kalbos kultūros mokymo programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (22 valandų arba 1 studijų kredito) dalyko studijų metu.
 2. būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursą mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“, per metus nuo darbo mokytoju pradžios, jeigu nėra išklausę ne mažesnės apimties (60 valandų arba 2 studijų kreditų) kursų anksčiau arba studijų metu (šis reikalavimas netaikomas mokytojams, baigusiems specialiosios pedagogikos ir (ar) psichologijos studijų programas);
 3. būti įgiję kompetencijas, numatytas Reikalavimų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms apraše, kurį tvirtina švietimo,  mokslo ir sporto ministras.

Pretendentas iki 2022 m. birželio 17 d. 15 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos išklausytų kursų pažymėjimą arba Diplomo priedą, kuriame yra įrašas apie 60 val. arba 2 studijų kreditų išklausytą kursą,
 4. skaitmeninio raštingumo pažymėjimą;
 5. gyvenimo aprašymą.

Konkursas dėl priėmimo į darbą vyks 2022 m. birželio 20 d. nuo 9 val. (pretendentams laikas bus praneštas asmeniškai, eiliškumą sudarant pagal dokumentų padavimo laiką) 103 kabinete (S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnų gimnazijos I aukštas). Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, asmens dalyvaujančio konkurse sutikslinimui).

Konkurso metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteiravimui – 8(427)56273.


Priimta Jolita Girkantienė.

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2021 m. gruodžio 1 d. bus reikalingas kiemsargis (-ė) (1 etatas, darbo laikas 40 savaitinių val., 8 val. per dieną). 

Pareigybės lygis – D.

Darbo užmokestis – minimali mėnesinė alga, 642 eur. neatskaičius mokesčių (nuo 2022-01-01 730 eur. neatskaičius mokesčių).

Reikalavimai:

 • gebėjimas savarankiškai dirbti;
 • gebėjimas dirbti komandoje su kitais aptarnaujančio personalo darbuotojais.

Išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.

Kiemsargio funkcijos:

Formuoti gyvatvorę, grėbti žolę, lapus, šluoti kiemą; prižiūrėti gėlynus: sodinti augalus, gėles laistyti, tręšti, ravėti; prižiūrėti gimnazijos pastatą iš lauko pusės, nuvalyti nešvarias sienas; žiemą valyti takus į gimnaziją, pabarstyti smėlio-druskos mišiniu. Nesant pagrindinio darbo, administracijos nurodymu atlikti darbus, pagal savo kompetenciją.

Pretendentas iki 2021 m. lapkričio 29 d. 16 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Pretendento anketą (pildoma gimnazijoje, 103 kab.);
 3. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks individualiai su pretendentu suderintu laiku 2021 m. lapkričio 30 d. 101 kabinete (direktorės kabinetas).

Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.


Priimta Stefanija Didjurgienė.

Priimta Laura Marozienė (nuo 2021 m. lapkričio 8 d.).

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. bus reikalingas ikimokyklinės/priešmokyklinės grupės auklėtojo padėjėjas (2 etatai, darbo laikas 40 savaitinių valandų 1 etatui.). Pareigybės lygis – C.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo turimo profesinio darbo stažo: nuo 4,20 iki 7,80 pareiginės algos bazinio dydžio.

Reikalavimai:

ne mažesnis kaip vidurinis išsilavinimas, gebėjimas dalykiškai bendrauti su vaikais ir suaugusiais, sutarti su kitais gimnazijos darbuotojais.

Pretendentas iki 2021 m. spalio 29 d. 16 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Pretendento anketą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 101 kabinete (direktorės kabinetas) individualiai su pretendentais suderintu laiku. Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273


Priimta Aida Rutkauskienė

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriui nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. bus reikalingas logopedas (0,25 etato, terminuotam laikui). Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo turimo pedagoginio darbo stažo, turimos kvalifikacinės kategorijos: nuo 6,91 iki 9,71 pareiginės algos baziniam dydžiui.

Reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas, logopedo arba specialiojo pedagogo kvalifikacija; gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Darbas su pradinių klasių mokiniais.

Pretendentas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 13 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Darbo stažą įrodantį dokumentą;
 5. Pretendento anketą (pildoma 103 kab.).

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2021 m. rugpjūčio 31 d. 101 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku. Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.


Priimta Giedrė Karčauskienė.

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. bus reikalingas chemijos mokytojas (-a) (1 etatas, pilnas darbo krūvis, terminuotam laikui). Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo turimo pedagoginio darbo stažo, turimos kvalifikacinės kategorijos: nuo 6,91 iki 9,71.

Reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija – chemija, specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų pažymėjimas; gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Darbas su 8 ir I-IV gimnazijos klasėmis.

Pretendentas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 13 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Darbo stažą įrodantį dokumentą;
 5. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų baigimo pažymėjimas;
 6. Pretendento anketą (pildoma 103 kab.).

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2021 m. rugpjūčio 31 d. 101 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku. Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.


Priimtas Eugenijus Ežerskis.

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2021 m. balandžio 1 d. bus reikalingas darbininkas (1 etatas, darbo laikas 40 savaitinių val.).

Pareigybės lygis – D, darbo užmokestis – minimali mėnesinė alga.

Reikalavimai:

gebėjimas savarankiškai dirbti;

gebėjimas dirbti komandoje su kitais aptarnaujančio personalo darbuotojais.

Išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.

Darbininko funkcijos:

Atlikti smulkius remonto (pastatų, patalpų, ūkinio inventoriaus, mokyklinių baldų, mokymo priemonių, santechnikos įrenginių, elektros prietaisų ir kt.) ir paprasto inventoriaus pagaminimo darbus. Pakrauti, iškrauti, pernešti ir pan. nesunkius krovinius, daiktus, baldus ir pan; žinoti ir vykdyti vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbo higienos reikalavimus, atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio darbus, paskirtus direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems reikalams.

Pretendentas iki 2021 m. kovo 31 d. 12 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Pretendento anketą (pildoma gimnazijoje, 103 kab.).

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2021 m. kovo 31 d. 12 val. 101 kabinete (direktorės kabinetas).

Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.

Direktorė Irma Stankuvienė

Atnaujinta: 2024-02-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30