Įvykę konkursai

Priimta Jolita Girkantienė.

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2021 m. gruodžio 1 d. bus reikalingas kiemsargis (-ė) (1 etatas, darbo laikas 40 savaitinių val., 8 val. per dieną). 

Pareigybės lygis – D.

Darbo užmokestis – minimali mėnesinė alga, 642 eur. neatskaičius mokesčių (nuo 2022-01-01 730 eur. neatskaičius mokesčių).

Reikalavimai:

 • gebėjimas savarankiškai dirbti;
 • gebėjimas dirbti komandoje su kitais aptarnaujančio personalo darbuotojais.

Išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.

Kiemsargio funkcijos:

Formuoti gyvatvorę, grėbti žolę, lapus, šluoti kiemą; prižiūrėti gėlynus: sodinti augalus, gėles laistyti, tręšti, ravėti; prižiūrėti gimnazijos pastatą iš lauko pusės, nuvalyti nešvarias sienas; žiemą valyti takus į gimnaziją, pabarstyti smėlio-druskos mišiniu. Nesant pagrindinio darbo, administracijos nurodymu atlikti darbus, pagal savo kompetenciją.

Pretendentas iki 2021 m. lapkričio 29 d. 16 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Pretendento anketą (pildoma gimnazijoje, 103 kab.);
 3. Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks individualiai su pretendentu suderintu laiku 2021 m. lapkričio 30 d. 101 kabinete (direktorės kabinetas).

Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.


Priimta Stefanija Didjurgienė.

Priimta Laura Marozienė (nuo 2021 m. lapkričio 8 d.).

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriuje nuo 2021 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. bus reikalingas ikimokyklinės/priešmokyklinės grupės auklėtojo padėjėjas (2 etatai, darbo laikas 40 savaitinių valandų 1 etatui.). Pareigybės lygis – C.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo turimo profesinio darbo stažo: nuo 4,20 iki 7,80 pareiginės algos bazinio dydžio.

Reikalavimai:

ne mažesnis kaip vidurinis išsilavinimas, gebėjimas dalykiškai bendrauti su vaikais ir suaugusiais, sutarti su kitais gimnazijos darbuotojais.

Pretendentas iki 2021 m. spalio 29 d. 16 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Pretendento anketą.

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 101 kabinete (direktorės kabinetas) individualiai su pretendentais suderintu laiku. Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273


Priimta Aida Rutkauskienė

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriui nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. bus reikalingas logopedas (0,25 etato, terminuotam laikui). Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo turimo pedagoginio darbo stažo, turimos kvalifikacinės kategorijos: nuo 6,91 iki 9,71 pareiginės algos baziniam dydžiui.

Reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas, logopedo arba specialiojo pedagogo kvalifikacija; gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Darbas su pradinių klasių mokiniais.

Pretendentas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 13 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Darbo stažą įrodantį dokumentą;
 5. Pretendento anketą (pildoma 103 kab.).

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2021 m. rugpjūčio 31 d. 101 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku. Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.


Priimta Giedrė Karčauskienė.

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. bus reikalingas chemijos mokytojas (-a) (1 etatas, pilnas darbo krūvis, terminuotam laikui). Pareigybės lygis – A2.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas priklauso nuo turimo pedagoginio darbo stažo, turimos kvalifikacinės kategorijos: nuo 6,91 iki 9,71.

Reikalavimai:

aukštasis universitetinis išsilavinimas, pedagogo kvalifikacija, specializacija – chemija, specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų pažymėjimas; gebėjimas dirbti su informacinėmis technologijomis.

Darbas su 8 ir I-IV gimnazijos klasėmis.

Pretendentas iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 13 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Darbo stažą įrodantį dokumentą;
 5. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursų baigimo pažymėjimas;
 6. Pretendento anketą (pildoma 103 kab.).

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2021 m. rugpjūčio 31 d. 101 kabinete (direktorės kabinetas), individualiai su pretendentais suderintu laiku. Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.


Priimtas Eugenijus Ežerskis.

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijai nuo 2021 m. balandžio 1 d. bus reikalingas darbininkas (1 etatas, darbo laikas 40 savaitinių val.).

Pareigybės lygis – D, darbo užmokestis – minimali mėnesinė alga.

Reikalavimai:

gebėjimas savarankiškai dirbti;

gebėjimas dirbti komandoje su kitais aptarnaujančio personalo darbuotojais.

Išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos reikalavimai netaikomi.

Darbininko funkcijos:

Atlikti smulkius remonto (pastatų, patalpų, ūkinio inventoriaus, mokyklinių baldų, mokymo priemonių, santechnikos įrenginių, elektros prietaisų ir kt.) ir paprasto inventoriaus pagaminimo darbus. Pakrauti, iškrauti, pernešti ir pan. nesunkius krovinius, daiktus, baldus ir pan; žinoti ir vykdyti vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, darbo higienos reikalavimus, atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio darbus, paskirtus direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems reikalams.

Pretendentas iki 2021 m. kovo 31 d. 12 val. pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Pretendento anketą (pildoma gimnazijoje, 103 kab.).

Pokalbis dėl priėmimo į darbą vyks 2021 m. kovo 31 d. 12 val. 101 kabinete (direktorės kabinetas).

Pokalbio metu pretendentas turės prisistatyti, atsakyti į užduotus klausimus.

Kontaktinis telefonas pasiteirauti – 8 (427) 56273.

Direktorė Irma Stankuvienė

Atnaujinta: 2022-05-31
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
4. 11.05 - 11.50
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.