Mokinių taryba

Mokinių tarybos narių sudėtis 2021–2022 m. m.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos taryboje

 Maya Abada

IVg kl.

Pirmininkė

 Aurelija Važinskytė

IIga kl.

Pirmininkės pavaduotoja

 Aušrinė Vozbinaitė

Ig kl.

Narė

 Emilė Šimkutė

Ig kl.

Narė

 Mishel Abada

Ig kl.

Narė

 Karolina Buškutė

IIga kl.

Narė

 Ugnė Norkutė

IIga kl.

Narė

Jonas Seselskas

IIIg kl.

Narys

Paulė Andrulytė

IVg kl.

Narė

Arminas Snitkus

IVg kl.

Narys

Dinas Tverijonas

IVg kl.

Narys

Lukas Kaušius

IVg kl.

Narys

Mokinių tarybos sudarymo principai:

 1. Narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę įsakymu nustato Gimnazijos direktorius.
 2. Gimnazijos mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai.
 3. Vadovauja Gimnazijos mokinių tarybos pirmame posėdyje balsų dauguma išrinktas Gimnazijos mokinių tarybos pirmininkas.
 4. Gimnazijos mokinių tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Mokinių tarybos funkcijos:

 • Gimnazijos mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti projektus, prevencines programas.
 • Teikia siūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos.
 • Organizuoja savanorystės judėjimą.
 •  Dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 • Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Susitaria dėl Gimnazijos mokinių tarybos veiklos organizavimo.
 • Deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.
Atnaujinta: 2022-05-31
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.