Mokinių taryba

Mokinių tarybos narių sudėtis 2022–2023 m. m.

Vardas, pavardė

Atstovaujama klasė

Pareigos taryboje

 Mishel Abada

IIg kl.

Pirmininkė

 Jonas Seselskas

IVg kl.

Pirmininkės pavaduotojas 

 Aušrinė Vozbinaitė

IIg kl.

Sekretorė

Greta Zikaitė

Iga kl.

Narė

 Skaistė Jagminaitė

Iga kl.

Narė

 Gabrielė Petrauskaitė

Iga kl.

Narė

 Kajus Sabaliauskas

Iga kl.

Narys

 Akvilė Šimkutė

Iga kl.

Narė

 Urtė Ivanauskytė

Igb kl.

Narė

 Urtė Seselskaitė

IIg kl.

Narys

 Emilė Šimkutė

IIg kl.

Narė

 Gabrielė Vasiliauskaitė

IIg kl.

Narė

 Ovidijus Butkus IIg kl. Narys
 Ugnė Norkutė IIIg kl. Narė
 Rugilė Vaičiulytė IIIg kl. Narė
 Aurelija Važinskytė IIIg kl. Narė
 Ieva Kaušiūtė IIIg kl. Narė
 Domantas Dirbanauskas IVg kl. Narys
Justina Norvilaitė IIIg kl. Narė
Mia Armina Oezdemir IIIg kl. Narė
Kristupas Armoška IVg kl. Narys
Auksė Grigulaitė IVg kl. Narė

Mokinių tarybos sudarymo principai:

 1. Narių skaičių ir veiklos kadencijos trukmę įsakymu nustato Gimnazijos direktorius.
 2. Gimnazijos mokinių tarybos nariai yra klasių susirinkimų deleguoti atstovai.
 3. Vadovauja Gimnazijos mokinių tarybos pirmame posėdyje balsų dauguma išrinktas Gimnazijos mokinių tarybos pirmininkas.
 4. Gimnazijos mokinių tarybos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Mokinių tarybos funkcijos:

 • Gimnazijos mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti projektus, prevencines programas.
 • Teikia siūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos.
 • Organizuoja savanorystės judėjimą.
 •  Dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus.
 • Svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus.
 • Susitaria dėl Gimnazijos mokinių tarybos veiklos organizavimo.
 • Deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.
Atnaujinta: 2023-03-02
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30