Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Zenta Mačiulaitienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Pirmininkas
2. Sniegina Venckūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Sekretorė
3. Irma Stankuvienė Gimnazijos direktorė Narė
4. Daiva Hinz Direktorės pavaduotoja, gamta ir žmogus, chemijos mokytoja Narė
5.

Vilija Volskienė

Direktorės pavaduotoja, anglų kalbos mokytoja Narė
6. Žaneta Armalienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
7. Gintautas Astašauskas Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytojas Narys
8. Nijolė Astašauskienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
9. Saliutė Aleksandravičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
10. Sandra Andrulienė Logopedė-specialioji pedagogė Narė
11. Diana Baltrušaitienė Dailės mokytoja Narė
12. Irena Banevičiūtė Biologijos mokytoja Narė
13. Aurelijus Banys Fizinio ugdymo mokytojas Narys
14. Edikas Baranauskas Etikos mokytojas Narys
15. Lina Baranauskienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
16. Asta Beniulienė Neformaliojo švietimo mokytoja Narė
17.

Rima Bingelienė

Dailės mokytoja Narė
18. Evaldas Butkus Istorijos mokytojas Narys
19. Rita Čekanauskienė Muzikos mokytoja Narė
20. Virginija Daktarienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
21. Birutė Daubaraitė Matematikos mokytoja Narė
22. Lina Gečienė Socialinė pedagogė Narė
23. Robertas Gudauskas Vokiečių kalbos mokytojas Narys
24. Erika Gudauskienė Logopedė – specialioji pedagogė Narė
25. Rita Guobienė Pradinių klasių mokytoja Narė
26. Giedrė Karčauskienė Chemijos mokytoja Narė
27. Genutė Karpinienė Anglų kalbos mokytoja Narė
28. Dijana Karpinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
29. Regina Kasparavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
30. Irma Knyzelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
31. Vytautas Kybartas Fizinio ugdymo mokytojas Narys
32. Dalia Lauraitienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
33. Rimantas Levickas Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytojas Narys
34. Irena Lileikienė Fizinio ugdymo mokytoja Narė
35. Lina Majauskienė Anglų kalbos mokytoja Narė
36. Jūratė Malčiuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
37. Rosita Marcinkienė Geografijos mokytoja Narė
38. Edita Maziukienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
39. Vilma Meškauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
40. Vida Mozerienė Technologijų mokytoja Narė
41. Ligita Norkutė Rusų kalbos mokytoja Narė
42. Rima Pažerauskienė Psichologė Narė
43. Reda Petrilionienė Fizikos mokytoja Narė
44. Daiva Pocienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
45. Irma Ridikienė Anglų kalbos mokytoja Narė
46. Laima Rėkštienė Lietuvių kalbos mokytoja Narė
47. Laima Sadauskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Narė
48. Adolfas Sutkus Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytojas Narys
49. Indra Šarlauskytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
50. Aurelija Ščeponavičienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
51. Angelė Ševeliovaitė Rusų kalbos mokytoja Narė
52. Rožė Šimkuvienė Informacinių technologijų mokytoja Narė
53. Aistė Šimkutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
54. Rima Šivickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
55. Laima Švilpienė Matematikos mokytoja Narė
56. Jolanta Urbelienė Pradinių klasių mokytoja Narė
57. Regina Vaičiulienė Tikybos mokytoja Narė
58. Algis Venckūnas Informacinių technologijų mokytojas, ekonomika ir verslumas Narys
59. Lina Zaleckienė Matematikos mokytoja Narė
60. Dovilė Zikienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
61.

Danguolė Žukauskienė

Dailės mokytoja Narė

Mokytojų taryba atlieka šias funkcijas:

 1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;
 2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą,
 3. nepamokinės veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;
 4. planuoja ugdymo turinį ir priima nutarimus praktiniais švietimo, mokinių ugdymo
 5. kokybės, pedagoginės veiklos gerinimo klausimais;
 6. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo,
 7. fiksavimo bei panaudojimo tvarką;
 8. ugdymo turinį ir metodus derina su Gimnazijai keliamais uždaviniais ir
 9. bendruomenės poreikiais;
 10. kartu su Gimnazijos socialiniu pedagogu, sveikatos priežiūros specialistu sprendžia
 11. mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 12. teikia siūlymus Gimnazijos tarybai įvairiais Gimnazijos veiklos organizavimo ir
 13. ugdymo klausimais;
 14. renka atstovus į Gimnazijos tarybą, atestacijos komisiją;
 15. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus.

 

Atnaujinta: 2022-11-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30