Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
Zenta Mačiulaitienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Pirmininkas
Sniegina Venckūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Sekretorė
Irma Stankuvienė Gimnazijos direktorė Narė
Daiva Hinz Direktorės pavaduotoja ugdymui, gamta ir žmogus Narė

Vilija Volskienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui Narė
Žaneta Armalienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
Gediminas Armoška Geografijos mokytojas Narys
Gintautas Astašauskas Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytojas Narys
Nijolė Astašauskienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
Saliutė Aleksandravičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
Sandra Andrulienė Logopedė-specialioji pedagogė Narė
Diana Baltrušaitienė Dailės mokytoja Narė
Irena Banevičiūtė Biologijos mokytoja Narė
Aurelijus Banys Fizinio ugdymo mokytojas Narys
Edikas Baranauskas Etikos mokytojas Narys
Lina Baranauskienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
Asta Beniulienė Neformaliojo švietimo mokytoja Narė

Rima Bingelienė

Dailės mokytoja Narė
Evaldas Butkus Istorijos mokytojas Narys
Rita Čekanauskienė Muzikos mokytoja Narė
Birutė Daubaraitė Matematikos mokytoja Narė
Lina Gečienė Socialinė pedagogė Narė
Robertas Gudauskas Vokiečių kalbos mokytojas Narys
Erika Gudauskienė Logopedė – specialioji pedagogė Narė
Rita Guobienė Pradinių klasių mokytoja Narė
Giedrė Karčauskienė Chemijos mokytoja Narė
Genutė Karpinienė Anglų kalbos mokytoja Narė
Dijana Karpinienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
Regina Kasparavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
Irma Knyzelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
Dalia Lauraitienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
Rimantas Levickas Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytojas Narys
Irena Lileikienė Fizinio ugdymo mokytoja Narė
Lina Majauskienė Anglų kalbos mokytoja Narė
Jūratė Malčiuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
Rosita Marcinkienė Geografijos mokytoja Narė
Edita Maziukienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
Vilma Meškauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
Vida Mozerienė Technologijų mokytoja Narė
Ligita Norkutė Rusų kalbos mokytoja Narė
Rima Pažerauskienė Psichologė Narė
Reda Petrilionienė Fizikos mokytoja Narė
Daiva Pocienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
Irma Ridikienė Anglų kalbos mokytoja Narė
Laima Sadauskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Narė
Indra Šarlauskytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
Aurelija Ščeponavičienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
Angelė Ševeliovaitė Rusų kalbos mokytoja Narė
Rožė Šimkuvienė Informacinių technologijų mokytoja Narė
Aistė Šimkutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
Rima Šivickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
Laima Švilpienė Matematikos mokytoja Narė
Jolanta Urbelienė Pradinių klasių mokytoja Narė
Regina Vaičiulienė Tikybos mokytoja Narė
Algis Venckūnas Informacinių technologijų mokytojas, ekonomika ir verslumas Narys
Lina Zaleckienė Matematikos mokytoja Narė
Dovilė Zikienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
Jovita Žakarienė Šokio mokytoja Narė

Danguolė Žukauskienė

Dailės mokytoja Narė

Mokytojų taryba atlieka šias funkcijas:

 1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;
 2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą,
 3. nepamokinės veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;
 4. planuoja ugdymo turinį ir priima nutarimus praktiniais švietimo, mokinių ugdymo
 5. kokybės, pedagoginės veiklos gerinimo klausimais;
 6. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo,
 7. fiksavimo bei panaudojimo tvarką;
 8. ugdymo turinį ir metodus derina su Gimnazijai keliamais uždaviniais ir
 9. bendruomenės poreikiais;
 10. kartu su Gimnazijos socialiniu pedagogu, sveikatos priežiūros specialistu sprendžia
 11. mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 12. teikia siūlymus Gimnazijos tarybai įvairiais Gimnazijos veiklos organizavimo ir
 13. ugdymo klausimais;
 14. renka atstovus į Gimnazijos tarybą, atestacijos komisiją;
 15. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus.

 

Atnaujinta: 2024-02-22
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 10.45 - 11.30
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30