Mokytojų taryba

Mokytojų tarybos sudėtis 2021-2022 m. m.

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos taryboje
1. Irma Stankuvienė Gimnazijos direktorė Pirmininkas
2. Sniegina Venckūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Sekretorė
3. Daiva Hinz Direktorės pavaduotoja, gamta ir žmogus, chemijos mokytoja Narė
4.

Vilija Volskienė

Direktorės pavaduotoja, anglų kalbos mokytoja Narė
5. Žaneta Armalienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
6. Gintautas Astašauskas Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytojas Narys
7. Nijolė Astašauskienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
8. Saliutė Aleksandravičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
9. Irena Andrulienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
10. Sandra Andrulienė Logopedė-specialioji pedagogė Narė
11. Diana Baltrušaitienė Dailės mokytoja Narė
12. Irena Banevičiūtė Biologijos mokytoja Narė
13. Aurelijus Banys Fizinio ugdymo mokytojas Narys
14. Edikas Baranauskas Etikos mokytojas Narys
15. Lina Baranauskienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
16. Asta Beniulienė Neformaliojo švietimo mokytoja Narė
17.

Rima Bingelienė

Dailės mokytoja Narė
18. Evaldas Butkus Istorijos mokytojas Narys
19. Rita Čekanauskienė Muzikos mokytoja Narė
20. Birutė Daubaraitė Matematikos mokytoja Narė
21. Lina Gečienė Socialinė pedagogė Narė
22. Elvyra Gedraitienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Narė
23. Robertas Gudauskas Vokiečių kalbos mokytojas Narys
24. Erika Gudauskienė Logopedė – specialioji pedagogė Narė
25. Rita Guobienė Pradinių klasių mokytoja Narė
26. Giedrė Karčauskienė Chemijos mokytoja Narė
27. Genutė Karpinienė Anglų kalbos mokytoja Narė
28. Regina Kasparavičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
29. Irma Knyzelienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
30. Vytautas Kybartas Fizinio ugdymo mokytojas Narys
31. Dalia Lauraitienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
32. Rimantas Levickas Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytojas Narys
33. Irena Lileikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
34. Zenta Mačiulaitienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Narė
35. Lina Majauskienė Anglų kalbos mokytoja Narė
36. Jūratė Malčiuvienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
37. Rosita Marcinkienė Geografijos mokytoja Narė
38. Edita Maziukienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
39. Vilma Meškauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
40. Vida Mozerienė Technologijų mokytoja Narė
41. Ligita Norkutė Rusų kalbos mokytoja Narė
42. Rima Pažerauskienė Psichologė Narė
43. Reda Petrilionienė Fizikos mokytoja Narė
44. Daiva Pocienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
45. Irma Ridikienė Anglų kalbos mokytoja Narė
46. Laima Sadauskienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Narė
47. Adolfas Sutkus Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytojas Narys
48. Indra Šarlauskytė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
49. Aurelija Ščeponavičienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
50. Angelė Ševeliovaitė Rusų kalbos mokytoja Narė
51. Rožė Šimkuvienė Informacinių technologijų mokytoja Narė
52. Aistė Šimkutė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
53. Rima Šivickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Narė
54. Laima Švilpienė Matematikos mokytoja Narė
55. Regina Vaičiulienė Tikybos mokytoja Narė
56. Algis Venckūnas Informacinių technologijų mokytojas, ekonomika ir verslumas Narys
57. Lina Zaleckienė Matematikos mokytoja Narė
58. Dovilė Zikienė Neformalusis (papildomas) ugdymas, muzikos mokytoja Narė
59.

Danguolė Žukauskienė

Dailės mokytoja Narė

Mokytojų taryba atlieka šias funkcijas:

 1. aptaria praktinius švietimo organizavimo klausimus;
 2. svarsto optimalių mokymosi sąlygų sudarymą, ugdymo turinio atnaujinimą,
 3. nepamokinės veiklos klausimus, skatina inovacijų paiešką ir patirties sklaidą;
 4. planuoja ugdymo turinį ir priima nutarimus praktiniais švietimo, mokinių ugdymo
 5. kokybės, pedagoginės veiklos gerinimo klausimais;
 6. nustato bendrąją mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo,
 7. fiksavimo bei panaudojimo tvarką;
 8. ugdymo turinį ir metodus derina su Gimnazijai keliamais uždaviniais ir
 9. bendruomenės poreikiais;
 10. kartu su Gimnazijos socialiniu pedagogu, sveikatos priežiūros specialistu sprendžia
 11. mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus;
 12. teikia siūlymus Gimnazijos tarybai įvairiais Gimnazijos veiklos organizavimo ir
 13. ugdymo klausimais;
 14. renka atstovus į Gimnazijos tarybą, atestacijos komisiją;
 15. sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir veikla susijusius klausimus.

 

Atnaujinta: 2022-05-31
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.00 - 12.45
 • 1. 08.00 - 08.45
 • 2. 08.55 - 09.40
 • 3. 09.50 - 10.35
 • 4. 11.05 - 11.50
 • 5. 12.00 - 12.45
 • 6. 12.55 - 13.40
 • 7. 13.50 - 14.35
 • 8. 14.45 - 15.30
Iki naujų mokslo metų liko
 • dien.
 • val.
 • min.
 • sek.