Turinio auditas

41%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2024-03-03 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes. +
Pareigas įstaigoje. +
Pareigas taryboje.+
Tarybos funkcijas. -
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra. -

Klausimas: neradau darbuotoju ar mokytoju juodai pažymėti ir į mokytoju taryba įeina virėjai logopedai soc. pedag. ? žodžiu parašyk ka pataisyti pagal eil. numerius

Algis
21 2024-03-03 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką -
Pareigybės aprašą -
Darbo valandas +
Kontaktinį telefoną - bei el. paštą+
Kabineto numerį+
Paslaugos aprašymą+
Specialisto funkcijas+
Dokumentus, jei tokie yra -

Algis
22 2024-03-03 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką -
Pareigybės aprašą -
Darbo valandas +
Kontaktinį telefoną -     bei el. paštą +
Kabineto numerį +
Paslaugos aprašymą +
Specialisto funkcijas +
Dokumentus, jei tokie yra -

Algis
57 2024-03-03 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę +
Nuotrauką -
Pareigybės aprašą -
Darbo valandas -
Kontaktinį telefoną bei el. paštą -
Kabineto numerį -
Paslaugos aprašymą +
Specialisto funkcijas +
Dokumentus, jei tokie yra +

Algis
72 2024-03-03 Savaitės veiklos planas Neutrali Algis
80 2024-03-03 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Algis
125 2024-03-03 Konsultacijų tvarkaraštis 5-8 ir Ig-IVg kl. 2003-2004 m. m. Neutrali Algis
165 2024-03-03 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį. +
Paslaugos aprašymą. -
Su paslauga susijusius dokumentus. +

Algis
172 2024-03-03 Pamokų tvarkaraščiai 5-8 ir Ig-IVg kl. 2023-2024 m. m. Neutrali Algis
174 2024-03-03 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Neutrali

 

Prašė sukelti laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriui +

Algis
175 2024-03-03 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Algis
176 2024-03-03 Covid-19 Neutrali Algis
177 2024-03-03 Nuolat veikianti turto ir įsipareigojimų inventorizacijos komisija Neutrali Algis
178 2024-03-03 Tytuvėnų gimnazijos trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisija Neutrali Algis
179 2024-03-03 Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriaus trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisija Neutrali Algis
180 2024-03-03 Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisija Neutrali Algis
181 2024-03-03 Viešųjų pirkimų komisija Neutrali Algis
182 2024-03-03 Tytuvėnų gimnazijos metodinių grupių taryba Neutrali Algis
183 2024-03-03 Gimnazijos skyriai Neutrali Algis
184 2024-03-03 Mokinių vežimo mokykliniu autobusu „Mercedes –Benz Sprinter 514CDI“ maršrutai: Neutrali Algis
185 2024-03-03 Mokinių vežimo mokykliniu autobusu „IVECO DAILY“ maršrutai: Neutrali Algis
186 2024-03-03 Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos valdomų mokyklinių autobusų sąrašas Neutrali Algis
187 2024-03-03 Mockaičių skyriaus mokinių vežimo mokykliniu autobusu „Volkswagen Crafter Altas“ maršrutai: Neutrali Algis
188 2024-03-03 Meno skyrius Neutrali Algis
195 2024-03-03 Nuotolinis mokymas(is) Neutrali Algis
196 2024-03-03 Direktorės veiklos ataskaitos Neutrali Algis
197 2024-03-03 Meno skyriaus grupinių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. Neutrali Algis
198 2024-03-03 Įvykę konkursai Neutrali Algis
202 2024-03-03 Pradinis ugdymas Neutrali Algis
204 2024-03-03 ŠEDBARŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOMOBILIU „FORD TRANSIT" MARŠRUTAI Neutrali Algis
206 2024-03-03 UTA (ugdymo turinio atnaujinimas) Neutrali Algis
209 2024-03-03 Pradinis ugdymas Neutrali Algis
211 2024-03-03 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ Neutrali Algis
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Sukelta

Algis
32 2022-03-01 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Algis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-03-03 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Algis
43 2024-03-03 Aktualu mokiniams Neutrali Algis
44 2024-03-03 Aktualu mokytojams Neutrali Algis
45 2024-03-03 Aktualu tėvams Neutrali Algis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2024-03-03 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Algis
23 2024-03-03 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Dokumentus, jei tokie yra

Algis
28 2024-03-03 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Ikelta 15 dienu valgairaštis 11 ir vyr. Mindaugas

 

Algis
30 2024-03-03 Teikiamų mokamų paslaugų įkainiai Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Algis
40 2024-03-03 Pailgintos dienos grupė Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Algis
81 2024-03-03 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.
Maršrutai sudėti+

Algis
134 2024-03-03 Pagrindinis ir vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
 

Algis
159 2024-03-03 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Algis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2024-03-03 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Algis
8 2024-03-03 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Algis
41 2024-03-03 Projektinė veikla Rekomendacija

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote.

Algis
74 2024-03-03 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti su mokyklas susijusios valstybės, savivaldybės įstaigos. 

Nepainioti su naudingomis nuorodomis

Algis
87 2024-03-03 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visų gimnazijoje dirbančių darbuotojų, ne pedagogų (pvz. valytoja, sargas, vairuotojas ir pan.):
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Algis
115 2024-03-03 Gimnazijos simboliai Rekomendacija

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Algis
118 2024-03-03 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Algis
155 2024-03-03 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Algis
162 2024-03-03 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Algis
164 2024-03-03 About us Rekomendacija

Jei dalyvaujate ar ketinate dalyauti tarptautiniuose projektuose, trumpas prisistatymas anglų kalba būtų naudingas.

Algis
170 2024-03-03 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Algis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2024-03-03 Mokytojai Bendrieji reikalavimai


 

Algis
6 2024-03-03 Struktūra ir kontaktai Neutrali Algis
9 2024-03-03 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Algis
11 2024-03-03 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Algis
12 2024-03-03 Pasiekimai Neutrali Danutė
19 2024-03-03 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Algis
27 2024-03-03 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Algis
34 2024-03-03 Ugdymas Neutrali Algis
46 2024-03-03 Administracinė informacija Neutrali Algis
47 2024-03-03 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Algis
52 2024-03-03 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Reikia sprendimo kopijavimui, nes kelias tas pats padarytas.

Algis
53 2024-03-03 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Algis
54 2024-03-03 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti, jei turite.

Algis
55 2024-03-03 Viešieji pirkimai Neutrali Algis
62 2024-03-03 Gimnazija Neutrali Algis
63 2024-03-03 Misija, vizija, tikslai, uždaviniai Neutrali Algis
64 2024-03-03 Gimnazijos himnas Rekomendacija Algis
68 2024-03-03 Tvarkaraščiai Neutrali Algis
77 2024-03-03 Versija neįgaliesiems Neutrali Algis
78 2024-03-03 Svetainės medis Neutrali Algis
79 2024-03-03 Apie gimnaziją Rekomendacija Algis
82 2024-03-03 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Algis
83 2024-03-03 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Algis
104 2024-03-03 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Planavimo dokumentų nepavyko surasti. Paprastai čia būna ugdymo planas, strateginis planas, vadovo veiklos ataskaitos ir panašiai.
Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Algis
107 2024-03-03 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Reikia sprendimo kopijavimui, nes kelias tas pats padarytas.

Algis
114 2024-03-03 Civilinė sauga Neutrali Algis
116 2024-03-03 Tradiciniai renginiai Neutrali Algis
123 2024-03-03 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t. +

Algis
126 2024-03-03 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. Neutrali Algis
130 2024-03-03 Slapukų politika Neutrali Algis
145 2024-03-03 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Algis
156 2024-03-03 Turinio auditas Neutrali Algis
160 2024-03-03 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visas (tiek švietimo, tiek ne švietimo) veiklos rūšis su kodais, kurias vykdo įstaiga. +

Algis
161 2024-03-03 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Reikia darbo grafiko ir nuotraukos

Algis
163 2024-03-03 Savivalda Neutrali Algis
166 2024-03-03 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Algis
168 2024-03-03 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Algis
171 2024-03-03 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti koncentruota informacija kaip galima patekti į jūsų mokyklą mokytis. Ruošiant tekstą būtina atsižvelgti į tai, kad daugelis interesantų absoliučiai nenutuokia kokia pas jus tvarka, nuo ko pradėti, kokius ir kur dokumentus pildyti. Neužtenka nuemsti nuorodų į savivaldybės tinklapį ar tvarkos aprašus.

Algis
129 2019-12-18 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Algis
86 2020-10-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Algis
56 2020-12-10 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Įdėjome ką visiems dedame, tai jums lieka papildyti savo dokumentais šia tema

Algis
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2024-03-03 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Algis
2 2024-03-03 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Algis
4 2024-03-03 Mokytojai Bendrieji reikalavimai


 

Algis
6 2024-03-03 Struktūra ir kontaktai Neutrali Algis
7 2024-03-03 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes. +
Pareigas įstaigoje. +
Pareigas taryboje.+
Tarybos funkcijas. -
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra. -

Klausimas: neradau darbuotoju ar mokytoju juodai pažymėti ir į mokytoju taryba įeina virėjai logopedai soc. pedag. ? žodžiu parašyk ka pataisyti pagal eil. numerius

Algis
8 2024-03-03 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Algis
9 2024-03-03 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Algis
11 2024-03-03 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Algis
12 2024-03-03 Pasiekimai Neutrali Danutė
18 2024-03-03 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Algis
19 2024-03-03 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Algis
21 2024-03-03 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką -
Pareigybės aprašą -
Darbo valandas +
Kontaktinį telefoną - bei el. paštą+
Kabineto numerį+
Paslaugos aprašymą+
Specialisto funkcijas+
Dokumentus, jei tokie yra -

Algis
22 2024-03-03 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką -
Pareigybės aprašą -
Darbo valandas +
Kontaktinį telefoną -     bei el. paštą +
Kabineto numerį +
Paslaugos aprašymą +
Specialisto funkcijas +
Dokumentus, jei tokie yra -

Algis
23 2024-03-03 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Dokumentus, jei tokie yra

Algis
27 2024-03-03 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Algis
28 2024-03-03 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Ikelta 15 dienu valgairaštis 11 ir vyr. Mindaugas

 

Algis
30 2024-03-03 Teikiamų mokamų paslaugų įkainiai Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Algis
34 2024-03-03 Ugdymas Neutrali Algis
40 2024-03-03 Pailgintos dienos grupė Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Algis
41 2024-03-03 Projektinė veikla Rekomendacija

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote.

Algis
43 2024-03-03 Aktualu mokiniams Neutrali Algis
44 2024-03-03 Aktualu mokytojams Neutrali Algis
45 2024-03-03 Aktualu tėvams Neutrali Algis
46 2024-03-03 Administracinė informacija Neutrali Algis
47 2024-03-03 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Algis
52 2024-03-03 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Reikia sprendimo kopijavimui, nes kelias tas pats padarytas.

Algis
53 2024-03-03 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Algis
54 2024-03-03 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti, jei turite.

Algis
55 2024-03-03 Viešieji pirkimai Neutrali Algis
57 2024-03-03 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę +
Nuotrauką -
Pareigybės aprašą -
Darbo valandas -
Kontaktinį telefoną bei el. paštą -
Kabineto numerį -
Paslaugos aprašymą +
Specialisto funkcijas +
Dokumentus, jei tokie yra +

Algis
62 2024-03-03 Gimnazija Neutrali Algis
63 2024-03-03 Misija, vizija, tikslai, uždaviniai Neutrali Algis
64 2024-03-03 Gimnazijos himnas Rekomendacija Algis
68 2024-03-03 Tvarkaraščiai Neutrali Algis
72 2024-03-03 Savaitės veiklos planas Neutrali Algis
74 2024-03-03 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti su mokyklas susijusios valstybės, savivaldybės įstaigos. 

Nepainioti su naudingomis nuorodomis

Algis
77 2024-03-03 Versija neįgaliesiems Neutrali Algis
78 2024-03-03 Svetainės medis Neutrali Algis
79 2024-03-03 Apie gimnaziją Rekomendacija Algis
80 2024-03-03 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Algis
81 2024-03-03 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.
Maršrutai sudėti+

Algis
82 2024-03-03 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Algis
83 2024-03-03 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Algis
87 2024-03-03 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visų gimnazijoje dirbančių darbuotojų, ne pedagogų (pvz. valytoja, sargas, vairuotojas ir pan.):
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Algis
104 2024-03-03 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Planavimo dokumentų nepavyko surasti. Paprastai čia būna ugdymo planas, strateginis planas, vadovo veiklos ataskaitos ir panašiai.
Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Algis
107 2024-03-03 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Reikia sprendimo kopijavimui, nes kelias tas pats padarytas.

Algis
114 2024-03-03 Civilinė sauga Neutrali Algis
115 2024-03-03 Gimnazijos simboliai Rekomendacija

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Algis
116 2024-03-03 Tradiciniai renginiai Neutrali Algis
118 2024-03-03 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Algis
123 2024-03-03 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t. +

Algis
125 2024-03-03 Konsultacijų tvarkaraštis 5-8 ir Ig-IVg kl. 2003-2004 m. m. Neutrali Algis
126 2024-03-03 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. Neutrali Algis
130 2024-03-03 Slapukų politika Neutrali Algis
134 2024-03-03 Pagrindinis ir vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
 

Algis
145 2024-03-03 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Algis
155 2024-03-03 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Algis
156 2024-03-03 Turinio auditas Neutrali Algis
159 2024-03-03 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Algis
160 2024-03-03 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visas (tiek švietimo, tiek ne švietimo) veiklos rūšis su kodais, kurias vykdo įstaiga. +

Algis
161 2024-03-03 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Reikia darbo grafiko ir nuotraukos

Algis
162 2024-03-03 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Algis
163 2024-03-03 Savivalda Neutrali Algis
164 2024-03-03 About us Rekomendacija

Jei dalyvaujate ar ketinate dalyauti tarptautiniuose projektuose, trumpas prisistatymas anglų kalba būtų naudingas.

Algis
165 2024-03-03 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį. +
Paslaugos aprašymą. -
Su paslauga susijusius dokumentus. +

Algis
166 2024-03-03 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Algis
168 2024-03-03 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Algis
170 2024-03-03 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Algis
171 2024-03-03 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti koncentruota informacija kaip galima patekti į jūsų mokyklą mokytis. Ruošiant tekstą būtina atsižvelgti į tai, kad daugelis interesantų absoliučiai nenutuokia kokia pas jus tvarka, nuo ko pradėti, kokius ir kur dokumentus pildyti. Neužtenka nuemsti nuorodų į savivaldybės tinklapį ar tvarkos aprašus.

Algis
172 2024-03-03 Pamokų tvarkaraščiai 5-8 ir Ig-IVg kl. 2023-2024 m. m. Neutrali Algis
174 2024-03-03 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Neutrali

 

Prašė sukelti laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriui +

Algis
175 2024-03-03 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Algis
176 2024-03-03 Covid-19 Neutrali Algis
177 2024-03-03 Nuolat veikianti turto ir įsipareigojimų inventorizacijos komisija Neutrali Algis
178 2024-03-03 Tytuvėnų gimnazijos trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisija Neutrali Algis
179 2024-03-03 Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriaus trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisija Neutrali Algis
180 2024-03-03 Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisija Neutrali Algis
181 2024-03-03 Viešųjų pirkimų komisija Neutrali Algis
182 2024-03-03 Tytuvėnų gimnazijos metodinių grupių taryba Neutrali Algis
183 2024-03-03 Gimnazijos skyriai Neutrali Algis
184 2024-03-03 Mokinių vežimo mokykliniu autobusu „Mercedes –Benz Sprinter 514CDI“ maršrutai: Neutrali Algis
185 2024-03-03 Mokinių vežimo mokykliniu autobusu „IVECO DAILY“ maršrutai: Neutrali Algis
186 2024-03-03 Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos valdomų mokyklinių autobusų sąrašas Neutrali Algis
187 2024-03-03 Mockaičių skyriaus mokinių vežimo mokykliniu autobusu „Volkswagen Crafter Altas“ maršrutai: Neutrali Algis
188 2024-03-03 Meno skyrius Neutrali Algis
195 2024-03-03 Nuotolinis mokymas(is) Neutrali Algis
196 2024-03-03 Direktorės veiklos ataskaitos Neutrali Algis
197 2024-03-03 Meno skyriaus grupinių pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m.m. Neutrali Algis
198 2024-03-03 Įvykę konkursai Neutrali Algis
202 2024-03-03 Pradinis ugdymas Neutrali Algis
204 2024-03-03 ŠEDBARŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOMOBILIU „FORD TRANSIT" MARŠRUTAI Neutrali Algis
206 2024-03-03 UTA (ugdymo turinio atnaujinimas) Neutrali Algis
209 2024-03-03 Pradinis ugdymas Neutrali Algis
211 2024-03-03 Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ Neutrali Algis
129 2019-12-18 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Algis
86 2020-10-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Algis
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Sukelta

Algis
56 2020-12-10 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Įdėjome ką visiems dedame, tai jums lieka papildyti savo dokumentais šia tema

Algis
32 2022-03-01 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Algis