Turinio auditas

42%
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
7 2023-09-23 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes. +
Pareigas įstaigoje. +
Pareigas taryboje.+
Tarybos funkcijas. -
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra. -

Klausimas: neradau darbuotoju ar mokytoju juodai pažymėti ir į mokytoju taryba įeina virėjai logopedai soc. pedag. ? žodžiu parašyk ka pataisyti pagal eil. numerius

Ieva
21 2023-09-23 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką -
Pareigybės aprašą -
Darbo valandas +
Kontaktinį telefoną - bei el. paštą+
Kabineto numerį+
Paslaugos aprašymą+
Specialisto funkcijas+
Dokumentus, jei tokie yra -

Ieva
22 2023-09-23 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką -
Pareigybės aprašą -
Darbo valandas +
Kontaktinį telefoną -     bei el. paštą +
Kabineto numerį +
Paslaugos aprašymą +
Specialisto funkcijas +
Dokumentus, jei tokie yra -

Ieva
57 2023-09-23 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę +
Nuotrauką -
Pareigybės aprašą -
Darbo valandas -
Kontaktinį telefoną bei el. paštą -
Kabineto numerį -
Paslaugos aprašymą +
Specialisto funkcijas +
Dokumentus, jei tokie yra +

Ieva
72 2023-09-23 Savaitės veiklos planas Neutrali Ieva
80 2023-09-23 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Ieva
125 2023-09-23 Konsultacijų tvarkaraštis 5-8 ir Ig-IVg kl. Neutrali Ieva
165 2023-09-23 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį. +
Paslaugos aprašymą. -
Su paslauga susijusius dokumentus. +

Ieva
172 2023-09-23 Pamokų tvarkaraščiai 5-8 ir Ig-IVg kl. 2022/2023 m. m. Neutrali Ieva
174 2023-09-23 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Neutrali

 

Prašė sukelti laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriui +

Ieva
175 2023-09-23 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Ieva
176 2023-09-23 Covid-19 Neutrali Algis
177 2023-09-23 Nuolat veikianti turto ir įsipareigojimų inventorizacijos komisija Neutrali Ieva
178 2023-09-23 Tytuvėnų gimnazijos trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisija Neutrali Ieva
179 2023-09-23 Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriaus trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisija Neutrali Ieva
180 2023-09-23 Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisija Neutrali Ieva
181 2023-09-23 Viešųjų pirkimų komisija Neutrali Ieva
182 2023-09-23 Tytuvėnų gimnazijos metodinių grupių taryba 2022–2023 m. m. Neutrali Ieva
183 2023-09-23 Gimnazijos skyriai Neutrali Ieva
184 2023-09-23 Mokinių vežimo mokykliniu autobusu „Mercedes –Benz Sprinter 514CDI“ maršrutai: Neutrali Ieva
185 2023-09-23 Mokinių vežimo mokykliniu autobusu „IVECO DAILY“ maršrutai: Neutrali Ieva
186 2023-09-23 Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos valdomų mokyklinių autobusų sąrašas Neutrali Ieva
187 2023-09-23 Mockaičių skyriaus mokinių vežimo mokykliniu autobusu „Volkswagen Crafter Altas“ maršrutai: Neutrali Ieva
188 2023-09-23 Meno skyrius Neutrali Ieva
195 2023-09-23 Nuotolinis mokymas(is) Neutrali Ieva
196 2023-09-23 Direktorės veiklos ataskaitos Neutrali Ieva
197 2023-09-23 Meno skyriaus grupinių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m.m. Neutrali Ieva
198 2023-09-23 Įvykę konkursai Neutrali Ieva
202 2023-09-23 Pradinis ugdymas Neutrali Ieva
204 2023-09-23 ŠEDBARŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOMOBILIU „FORD TRANSIT" MARŠRUTAI Neutrali Ieva
206 2023-09-23 UTA (ugdymo turinio atnaujinimas) Neutrali Ieva
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Sukelta

Ieva
32 2022-03-01 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Ieva
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-09-23 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Ieva
43 2023-09-23 Aktualu mokiniams Neutrali Ieva
44 2023-09-23 Aktualu mokytojams Neutrali Ieva
45 2023-09-23 Aktualu tėvams Neutrali Ieva
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
18 2023-09-23 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Ieva
23 2023-09-23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Dokumentus, jei tokie yra

Ieva
28 2023-09-23 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Ikelta 15 dienu valgairaštis 11 ir vyr. Mindaugas

 

Ieva
30 2023-09-23 Teikiamų mokamų paslaugų įkainiai Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Ieva
40 2023-09-23 Pailgintos dienos grupė Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Ieva
81 2023-09-23 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.
Maršrutai sudėti+

Ieva
134 2023-09-23 Pagrindinis ir vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
 

Ieva
159 2023-09-23 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Ieva
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
2 2023-09-23 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Ieva
8 2023-09-23 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Ieva
41 2023-09-23 Projektinė veikla Rekomendacija

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote.

Ieva
74 2023-09-23 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti su mokyklas susijusios valstybės, savivaldybės įstaigos. 

Nepainioti su naudingomis nuorodomis

Ieva
87 2023-09-23 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visų gimnazijoje dirbančių darbuotojų, ne pedagogų (pvz. valytoja, sargas, vairuotojas ir pan.):
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Ieva
115 2023-09-23 Gimnazijos simboliai Rekomendacija

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Ieva
118 2023-09-23 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Ieva
155 2023-09-23 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Ieva
162 2023-09-23 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Ieva
164 2023-09-23 About us Rekomendacija

Jei dalyvaujate ar ketinate dalyauti tarptautiniuose projektuose, trumpas prisistatymas anglų kalba būtų naudingas.

Ieva
170 2023-09-23 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Ieva
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
4 2023-09-23 Mokytojai Bendrieji reikalavimai


 

Algis
6 2023-09-23 Struktūra ir kontaktai Neutrali Ieva
9 2023-09-23 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Ieva
11 2023-09-23 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Ieva
12 2023-09-23 Pasiekimai Neutrali Ieva
19 2023-09-23 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Ieva
27 2023-09-23 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Ieva
34 2023-09-23 Ugdymas Neutrali Ieva
46 2023-09-23 Administracinė informacija Neutrali Ieva
47 2023-09-23 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Ieva
52 2023-09-23 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Reikia sprendimo kopijavimui, nes kelias tas pats padarytas.

Ieva
53 2023-09-23 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Ieva
54 2023-09-23 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti, jei turite.

Ieva
55 2023-09-23 Viešieji pirkimai Neutrali Ieva
62 2023-09-23 Gimnazija Neutrali Ieva
63 2023-09-23 Misija, vizija, tikslai, uždaviniai Neutrali Ieva
64 2023-09-23 Gimnazijos himnas Rekomendacija Ieva
68 2023-09-23 Tvarkaraščiai Neutrali Ieva
77 2023-09-23 Versija neįgaliesiems Neutrali Ieva
78 2023-09-23 Svetainės medis Neutrali Ieva
79 2023-09-23 Apie gimnaziją Rekomendacija Ieva
82 2023-09-23 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Ieva
83 2023-09-23 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Ieva
104 2023-09-23 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Planavimo dokumentų nepavyko surasti. Paprastai čia būna ugdymo planas, strateginis planas, vadovo veiklos ataskaitos ir panašiai.
Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Ieva
107 2023-09-23 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Reikia sprendimo kopijavimui, nes kelias tas pats padarytas.

Ieva
114 2023-09-23 Civilinė sauga Neutrali Ieva
116 2023-09-23 Tradiciniai renginiai Neutrali Ieva
123 2023-09-23 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t. +

Ieva
126 2023-09-23 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. Neutrali Ieva
130 2023-09-23 Slapukų politika Neutrali Ieva
145 2023-09-23 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Ieva
156 2023-09-23 Turinio auditas Neutrali Ieva
160 2023-09-23 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visas (tiek švietimo, tiek ne švietimo) veiklos rūšis su kodais, kurias vykdo įstaiga. +

Ieva
161 2023-09-23 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Reikia darbo grafiko ir nuotraukos

Ieva
163 2023-09-23 Savivalda Neutrali Ieva
166 2023-09-23 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Ieva
168 2023-09-23 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Ieva
171 2023-09-23 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti koncentruota informacija kaip galima patekti į jūsų mokyklą mokytis. Ruošiant tekstą būtina atsižvelgti į tai, kad daugelis interesantų absoliučiai nenutuokia kokia pas jus tvarka, nuo ko pradėti, kokius ir kur dokumentus pildyti. Neužtenka nuemsti nuorodų į savivaldybės tinklapį ar tvarkos aprašus.

Ieva
129 2019-12-18 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Ieva
86 2020-10-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Ieva
56 2020-12-10 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Įdėjome ką visiems dedame, tai jums lieka papildyti savo dokumentais šia tema

Ieva
Audito nr. Data Svetainės dalis Svarbumas Komentaras Useris, kuris parašė komentarą
1 2023-09-23 Titulinis puslapis Neutrali

Nepamiršti baigiamųjų darbų
a) Autorių importas
b) 1.2 % ir kontaktai kintamųjų
c) Google maps
d) Mobile navigacija
e) Mobile slaiderio tekstų dydžiai
f) Perkelti dokumentus su DocoMagic
g) Banerius sukelti
h) Debugerį išjungti
k) Laikmatį sukonfigingti
 

Ieva
2 2023-09-23 Administracija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti administracijos vadovų (direktoriaus bei pavaduotojų):
Pareigybės aprašus - visiems.
Darbo valandas - visiems.
Kabineto numerį - visiems.

-----------------------------

Pagalbinių administracijos darbuotojų (pvz. raštininkės, buhalterės ir pan.):

Nuotraukas ​​​​​​​- visiems.
Pareigybės aprašus ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį telefono numerį ​​​​​​​- visiems.
Kontaktinį el. pašto adresą ​​​​​​​- visiems.
Darbo valandas ​​​​​​​- visiems.
​​​​​​​Kabineto numerį ​​​​​​​- visiems.

Ieva
4 2023-09-23 Mokytojai Bendrieji reikalavimai


 

Algis
6 2023-09-23 Struktūra ir kontaktai Neutrali Ieva
7 2023-09-23 Mokytojų taryba Bendrieji reikalavimai

Ar tokią turite?
Jei taip, prašome pateikti:
Tarybos narių vardus, pavardes. +
Pareigas įstaigoje. +
Pareigas taryboje.+
Tarybos funkcijas. -
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra. -

Klausimas: neradau darbuotoju ar mokytoju juodai pažymėti ir į mokytoju taryba įeina virėjai logopedai soc. pedag. ? žodžiu parašyk ka pataisyti pagal eil. numerius

Ieva
8 2023-09-23 Mokinių taryba Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su taryba susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Ieva
9 2023-09-23 Komisijos ir darbo grupės Neutrali Ieva
11 2023-09-23 Gimnazijos taryba Bendrieji reikalavimai Ieva
12 2023-09-23 Pasiekimai Neutrali Ieva
18 2023-09-23 Neformalusis švietimas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą, jeigu turite - būrelių aprašymus.
Neformaliojo ugdymo tvarkaraštį.

Ieva
19 2023-09-23 Pagalba mokiniams ir tėvams Neutrali Ieva
21 2023-09-23 Psichologas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką -
Pareigybės aprašą -
Darbo valandas +
Kontaktinį telefoną - bei el. paštą+
Kabineto numerį+
Paslaugos aprašymą+
Specialisto funkcijas+
Dokumentus, jei tokie yra -

Ieva
22 2023-09-23 Socialinis pedagogas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką -
Pareigybės aprašą -
Darbo valandas +
Kontaktinį telefoną -     bei el. paštą +
Kabineto numerį +
Paslaugos aprašymą +
Specialisto funkcijas +
Dokumentus, jei tokie yra -

Ieva
23 2023-09-23 Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Dokumentus, jei tokie yra

Ieva
27 2023-09-23 Paslaugos Bendrieji reikalavimai

Šiame puslapyje reikia nurodyti visas paslaugas

Ieva
28 2023-09-23 Mokinių maitinimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Ikelta 15 dienu valgairaštis 11 ir vyr. Mindaugas

 

Ieva
30 2023-09-23 Teikiamų mokamų paslaugų įkainiai Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Ieva
34 2023-09-23 Ugdymas Neutrali Ieva
40 2023-09-23 Pailgintos dienos grupė Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.

Ieva
41 2023-09-23 Projektinė veikla Rekomendacija

Prašome pateikti kokią projektinę veiklą (projektus) vykdote.

Ieva
43 2023-09-23 Aktualu mokiniams Neutrali Ieva
44 2023-09-23 Aktualu mokytojams Neutrali Ieva
45 2023-09-23 Aktualu tėvams Neutrali Ieva
46 2023-09-23 Administracinė informacija Neutrali Ieva
47 2023-09-23 Nuostatai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausius nuostatus.
Pageidautina tiek word, tiek PDF (pasirašytą) formatais.
Taip pat prašome pateikti visus įstaigos tvarkas aprašančius dokumentus - nuostatus, tvarkos aprašus ir pan.

Ieva
52 2023-09-23 Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Reikia sprendimo kopijavimui, nes kelias tas pats padarytas.

Ieva
53 2023-09-23 Darbo užmokestis Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti naujausią informaciją apie darbo užmokestį įstaigoje.
Ši informacija privalo būti atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.

Ieva
54 2023-09-23 Paskatinimai ir apdovanojimai Bendrieji reikalavimai

Įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paskatinimai ir apdovanojimai“ skelbiama informacija (nuasmeninti duomenys) apie įstaigos valstybės tarnautojų tais metais gautus paskatinimus ir apdovanojimus, paskatintų ir apdovanotų valstybės tarnautojų skaičių ir skatinimo ar apdovanojimo priežastis. Ši informacija atnaujinama kiekvieną metų ketvirtį.
Prašome pateikti, jei turite.

Ieva
55 2023-09-23 Viešieji pirkimai Neutrali Ieva
57 2023-09-23 Karjeros specialistas Bendrieji reikalavimai

Ar turite tokį specialistą?
Jei taip, tuomet pateikite:
Specialisto vardą, pavardę +
Nuotrauką -
Pareigybės aprašą -
Darbo valandas -
Kontaktinį telefoną bei el. paštą -
Kabineto numerį -
Paslaugos aprašymą +
Specialisto funkcijas +
Dokumentus, jei tokie yra +

Ieva
62 2023-09-23 Gimnazija Neutrali Ieva
63 2023-09-23 Misija, vizija, tikslai, uždaviniai Neutrali Ieva
64 2023-09-23 Gimnazijos himnas Rekomendacija Ieva
68 2023-09-23 Tvarkaraščiai Neutrali Ieva
72 2023-09-23 Savaitės veiklos planas Neutrali Ieva
74 2023-09-23 Nuorodos Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti su mokyklas susijusios valstybės, savivaldybės įstaigos. 

Nepainioti su naudingomis nuorodomis

Ieva
77 2023-09-23 Versija neįgaliesiems Neutrali Ieva
78 2023-09-23 Svetainės medis Neutrali Ieva
79 2023-09-23 Apie gimnaziją Rekomendacija Ieva
80 2023-09-23 Tvarkaraščių pakeitimai Neutrali Ieva
81 2023-09-23 Mokinių pavėžėjimas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
Su paslauga susijusius dokumentus.
Maršrutai sudėti+

Ieva
82 2023-09-23 Paskutiniai atnaujinimai Neutrali Ieva
83 2023-09-23 Laisvos darbo vietos Bendrieji reikalavimai Ieva
87 2023-09-23 Darbuotojai Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visų gimnazijoje dirbančių darbuotojų, ne pedagogų (pvz. valytoja, sargas, vairuotojas ir pan.):
Vardus, pavardes.
Pareigas įstaigoje.
Kiekvienos pareigybės aprašus.

Ieva
104 2023-09-23 Planavimo dokumentai Bendrieji reikalavimai

Planavimo dokumentų nepavyko surasti. Paprastai čia būna ugdymo planas, strateginis planas, vadovo veiklos ataskaitos ir panašiai.
Prašome pateikti visus planavimo dokumentus ir ataskaitas.

Ieva
107 2023-09-23 Finansinių ataskaitų rinkiniai Bendrieji reikalavimai

Reikia sprendimo kopijavimui, nes kelias tas pats padarytas.

Ieva
114 2023-09-23 Civilinė sauga Neutrali Ieva
115 2023-09-23 Gimnazijos simboliai Rekomendacija

Prašome pateikti įstaigos (bendruomenės) simbolius, pvz. logotipą, herbą, vėliavą, uniformą ir pan.

Ieva
116 2023-09-23 Tradiciniai renginiai Neutrali Ieva
118 2023-09-23 Vaiko gerovės komisija Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Su komisija susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Ieva
123 2023-09-23 Bendradarbiavimas Rekomendacija

Čia galima būtų parašyti su kokiomis mokyklomis bendradarbiaujate. Ir Lietuvos ir užsienio. Paminėti socialinius partnerius ir t.t. +

Ieva
125 2023-09-23 Konsultacijų tvarkaraštis 5-8 ir Ig-IVg kl. Neutrali Ieva
126 2023-09-23 Pradinių klasių pamokų tvarkaraštis 2022/2023 m.m. Neutrali Ieva
130 2023-09-23 Slapukų politika Neutrali Ieva
134 2023-09-23 Pagrindinis ir vidurinis ugdymas Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį.
Paslaugos aprašymą.
 

Ieva
145 2023-09-23 Tarnybiniai lengvieji automobiliai Bendrieji reikalavimai

Ar turite tarnybinių automobilių?
Jei ne - taip ir parašykite, jei taip, tuomet prašome pateikti:
Automobilio gamintojo markę.
Automobilio modelį.
Automobilio spalvą.
Automobilio valstybinį registracijos numerį.

Ieva
155 2023-09-23 Specialistai Bendrieji reikalavimai

Pateikite visų specialistų:
Vardą, pavardę
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Teikiamos paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Ieva
156 2023-09-23 Turinio auditas Neutrali Ieva
159 2023-09-23 Logopedas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Nuotrauką
Pareigybės aprašą
Darbo valandas
Kontaktinį telefoną bei el. paštą
Kabineto numerį
Paslaugos aprašymą
Specialisto funkcijas
Dokumentus, jei tokie yra

Ieva
160 2023-09-23 Veiklos sritys Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti visas (tiek švietimo, tiek ne švietimo) veiklos rūšis su kodais, kurias vykdo įstaiga. +

Ieva
161 2023-09-23 Asmens duomenų apsauga Bendrieji reikalavimai

Reikia darbo grafiko ir nuotraukos

Ieva
162 2023-09-23 Teisinė informacija Bendrieji reikalavimai

Ar turite ką papildyti?

Ieva
163 2023-09-23 Savivalda Neutrali Ieva
164 2023-09-23 About us Rekomendacija

Jei dalyvaujate ar ketinate dalyauti tarptautiniuose projektuose, trumpas prisistatymas anglų kalba būtų naudingas.

Ieva
165 2023-09-23 Biblioteka Bendrieji reikalavimai

Ar teikiate tokią paslaugą?
Jei taip, tuomet prašome pateikti:
Už paslaugą atsakingą asmenį. +
Paslaugos aprašymą. -
Su paslauga susijusius dokumentus. +

Ieva
166 2023-09-23 Psichologinės ir emocinės pagalbos kontaktai Neutrali Ieva
168 2023-09-23 Atviri duomenys Bendrieji reikalavimai

Ar įstaiga teikia atvirus duomenis?

Ieva
170 2023-09-23 Tėvų komitetas Bendrieji reikalavimai

Prašome pateikti:
Komiteto funkcijas.
Su komitetu susijusius dokumentus, jei tokie yra.

Ieva
171 2023-09-23 Priėmimas į gimnaziją Bendrieji reikalavimai

Čia turėtų būti koncentruota informacija kaip galima patekti į jūsų mokyklą mokytis. Ruošiant tekstą būtina atsižvelgti į tai, kad daugelis interesantų absoliučiai nenutuokia kokia pas jus tvarka, nuo ko pradėti, kokius ir kur dokumentus pildyti. Neužtenka nuemsti nuorodų į savivaldybės tinklapį ar tvarkos aprašus.

Ieva
172 2023-09-23 Pamokų tvarkaraščiai 5-8 ir Ig-IVg kl. 2022/2023 m. m. Neutrali Ieva
174 2023-09-23 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Neutrali

 

Prašė sukelti laisvas vietas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriui +

Ieva
175 2023-09-23 Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis Neutrali Ieva
176 2023-09-23 Covid-19 Neutrali Algis
177 2023-09-23 Nuolat veikianti turto ir įsipareigojimų inventorizacijos komisija Neutrali Ieva
178 2023-09-23 Tytuvėnų gimnazijos trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisija Neutrali Ieva
179 2023-09-23 Tytuvėnų gimnazijos Mockaičių skyriaus trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisija Neutrali Ieva
180 2023-09-23 Tytuvėnų gimnazijos Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo skyriaus trumpalaikio ir ilgalaikio turto, medžiagų nurašymo komisija Neutrali Ieva
181 2023-09-23 Viešųjų pirkimų komisija Neutrali Ieva
182 2023-09-23 Tytuvėnų gimnazijos metodinių grupių taryba 2022–2023 m. m. Neutrali Ieva
183 2023-09-23 Gimnazijos skyriai Neutrali Ieva
184 2023-09-23 Mokinių vežimo mokykliniu autobusu „Mercedes –Benz Sprinter 514CDI“ maršrutai: Neutrali Ieva
185 2023-09-23 Mokinių vežimo mokykliniu autobusu „IVECO DAILY“ maršrutai: Neutrali Ieva
186 2023-09-23 Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos valdomų mokyklinių autobusų sąrašas Neutrali Ieva
187 2023-09-23 Mockaičių skyriaus mokinių vežimo mokykliniu autobusu „Volkswagen Crafter Altas“ maršrutai: Neutrali Ieva
188 2023-09-23 Meno skyrius Neutrali Ieva
195 2023-09-23 Nuotolinis mokymas(is) Neutrali Ieva
196 2023-09-23 Direktorės veiklos ataskaitos Neutrali Ieva
197 2023-09-23 Meno skyriaus grupinių pamokų tvarkaraštis 2022-2023 m.m. Neutrali Ieva
198 2023-09-23 Įvykę konkursai Neutrali Ieva
202 2023-09-23 Pradinis ugdymas Neutrali Ieva
204 2023-09-23 ŠEDBARŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKINIŲ VEŽIMO MOKYKLINIU AUTOMOBILIU „FORD TRANSIT" MARŠRUTAI Neutrali Ieva
206 2023-09-23 UTA (ugdymo turinio atnaujinimas) Neutrali Ieva
129 2019-12-18 Kontaktai Neutrali

Adresas žemėlapyje keičiasi per Google maps modulį, adresas ir telefonas per vertimų modulį.

Ieva
86 2020-10-30 Struktūros schema Bendrieji reikalavimai

Struktūros schema privaloma

Ieva
133 2020-10-30 Ugdymo aplinka Rekomendacija

Reikia parinkti nuotraukų, kurios pristatytų mokyklos erdves. Foto reportažas interesantams, kurie niekada dar nėra pas jus buvę.

Sukelta

Ieva
56 2020-12-10 Korupcijos prevencija Bendrieji reikalavimai

Įdėjome ką visiems dedame, tai jums lieka papildyti savo dokumentais šia tema

Ieva
32 2022-03-01 1,2% parama Neutrali

Reikia prisitaikyti pagal aktualius metų, įdėti nuorodą į panaudotų lėšų ataskaitas

Ieva